ขอขอบคุณที่เข้าร่วม Google I/O ดูเซสชั่นทั้งหมดตามความต้องการ ดูตามความต้องการ

TaskJniUtils.EmptyHandleProvider

สาธารณะคง TaskJniUtils.EmptyHandleProvider อินเตอร์เฟซ

น้ำตาลไวยากรณ์เพื่อรับ nativeHandle จากรายการพารามิเตอร์ที่ว่างเปล่า

วิธีการสาธารณะ

นามธรรมยาว

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน createHandle ยาวนามธรรม ()