เข้าร่วม Women in ML Symposium ในวันที่ 7 ธันวาคม ลงทะเบียนตอนนี้

TaskJniUtils.FdAndOptionsHandleProvider

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
สาธารณะคง TaskJniUtils.FdAndOptionsHandleProvider อินเตอร์เฟซ

น้ำตาลไวยากรณ์เพื่อรับ nativeHandle จากตัวอธิบายไฟล์และตัวเลือก

วิธีการสาธารณะ

นามธรรมยาว
createHandle (int fileDescriptor, fileDescriptorLength ยาวยาว fileDescriptorOffset ตัวเลือก T)

วิธีการสาธารณะ

ประชาชนนามธรรม createHandle ยาว (int fileDescriptor ยาว fileDescriptorLength ยาว fileDescriptorOffset ตัวเลือก T)

พารามิเตอร์
fileDescriptor
fileDescriptorLength
fileDescriptorOffset
ตัวเลือก