Tham dự Hội nghị chuyên đề Women in ML vào ngày 7 tháng 12 Đăng ký ngay

TaskJniUtils.FdAndOptionsHandleProvider

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
public static giao diện TaskJniUtils.FdAndOptionsHandleProvider

Cú pháp đường để lấy nativeHandle từ bộ mô tả tệp và các tùy chọn.

Phương thức công khai

trừu tượng dài
createHandle (int đặc tả tập tin, fileDescriptorLength dài, dài fileDescriptorOffset, tùy chọn T)

Phương thức công khai

public abstract createHandle dài (int đặc tả tập tin, dài fileDescriptorLength, dài fileDescriptorOffset, tùy chọn T)

Thông số
fileDescriptor
fileDescriptorLength
fileDescriptorOffset
tùy chọn