ขอขอบคุณที่เข้าร่วม Google I/O ดูเซสชั่นทั้งหมดตามความต้องการ ดูตามความต้องการ

TaskJniUtils.FdAndOptionsHandleProvider

สาธารณะคง TaskJniUtils.FdAndOptionsHandleProvider อินเตอร์เฟซ

น้ำตาลไวยากรณ์เพื่อรับ nativeHandle จากตัวอธิบายไฟล์และตัวเลือก

วิธีการสาธารณะ

นามธรรมยาว
createHandle (int fileDescriptor, fileDescriptorLength ยาวยาว fileDescriptorOffset ตัวเลือก T)

วิธีการสาธารณะ

ประชาชนนามธรรม createHandle ยาว (int fileDescriptor ยาว fileDescriptorLength ยาว fileDescriptorOffset ตัวเลือก T)

พารามิเตอร์
fileDescriptor
fileDescriptorLength
fileDescriptorOffset
ตัวเลือก