TaskJniUtils.FdAndOptionsHandleProvider

publiczny interfejs statyczny TaskJniUtils.FdAndOptionsHandleProvider

Składnia cukier, aby uzyskać natywny uchwyt z deskryptora pliku i opcji.

Metody publiczne

abstrakcyjne, długie
createHandle (int fileDescriptor, długi fileDescriptorLength, długi fileDescriptorOffset, opcje T)

Metody publiczne

public streszczenie długi createHandle (int fileDescriptor, długi fileDescriptorLength, długi fileDescriptorOffset, opcje T)

Parametry
deskryptor pliku
długość deskryptora pliku
fileDescriptorOffset
opcje