TaskJniUtils.FdAndOptionsHandleProvider

kamu statik arayüz TaskJniUtils.FdAndOptionsHandleProvider

Dosya tanımlayıcı ve seçeneklerden nativeHandle almak için sözdizimi şekeri.

Genel Yöntemler

soyut uzun
CreateHandle (int Filedescriptor, uzun fileDescriptorLength, uzun fileDescriptorOffset T seçenekleri)

Genel Yöntemler

kamu soyut uzun CreateHandle (Filedescriptor, uzun fileDescriptorLength, uzun fileDescriptorOffset int, T seçenekleri)

parametreler
dosya Tanımlayıcı
dosya TanımlayıcıUzunluk
dosyaTanımlayıcıOfset
seçenekler