เข้าร่วม Women in ML Symposium ในวันที่ 7 ธันวาคม ลงทะเบียนตอนนี้

TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
สาธารณะคง TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider อินเตอร์เฟซ

น้ำตาลไวยากรณ์ที่จะได้รับ nativeHandle จาก array ของ ByteBuffer s

วิธีการสาธารณะ

นามธรรมยาว
createHandle ( ByteBuffer ... บัฟเฟอร์)

วิธีการสาธารณะ

ประชาชนนามธรรม createHandle ยาว ( ByteBuffer ... บัฟเฟอร์)

พารามิเตอร์
บัฟเฟอร์