ขอขอบคุณที่เข้าร่วม Google I/O ดูเซสชั่นทั้งหมดตามความต้องการ ดูตามความต้องการ

TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider

สาธารณะคง TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider อินเตอร์เฟซ

น้ำตาลไวยากรณ์ที่จะได้รับ nativeHandle จาก array ของ ByteBuffer s

วิธีการสาธารณะ

นามธรรมยาว
createHandle ( ByteBuffer ... บัฟเฟอร์)

วิธีการสาธารณะ

ประชาชนนามธรรม createHandle ยาว ( ByteBuffer ... บัฟเฟอร์)

พารามิเตอร์
บัฟเฟอร์