org.tensorflow.lite.task.core

Arayüzler

TaskJniUtils.EmptyHandleProvider Boş parametre listesinden nativeHandle'ı almak için sözdizimi şekeri.
TaskJniUtils.FdAndOptionsHandleProvider <T> Dosya tanımlayıcı ve seçeneklerden nativeHandle'ı almak için sözdizimi şekeri.
TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider Bir ByteBuffer dizisinden nativeHandle'ı almak için sözdizimi şekeri.

Sınıflar

Temel Seçenekler Genel olarak Görev API'lerini yapılandırma seçenekleri.
BaseOptions.Builder BaseOptions için Oluşturucu.
BaseTaskApi Görev API'si için temel sınıf, yerel kütüphaneleri C++ karşılığına yüklemek/kaldırmak için paylaşılan mantık sağlar.
Hesaplama Ayarları Özel delegeler kullanılarak model çıkarımının nasıl hızlandırılacağını yapılandırma seçenekleri.
ComputeSettings.Builder ComputeSettings için Oluşturucu .
GörevJniUtils Görev API'si için JNI araçları.

Numaralandırmalar

ComputeSettings.Delegate TFLite hızlandırıcı delege seçenekleri.