BaseTaskApi

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.
genel soyut sınıf BaseTaskApi
Bilinen Doğrudan Alt Sınıflar
Bilinen Dolaylı Alt Sınıflar

Task API için temel sınıf, yerel kütüphaneleri C++ karşılığına yüklemek/kaldırmak için paylaşılan mantık sağlar.

Genel Yöntemler

senkronize boşluk
kapat ()
C++'dan ayrılan belleği serbest bırakın ve kitaplığın statik tutucudan kaydını kaldırın.
uzun
boole
kapalı ()

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

genel senkronize boşluk kapatma ()

C++'dan ayrılan belleği serbest bırakın ve kitaplığın statik tutucudan kaydını kaldırın.

public long getNativeHandle ()

public boolean isClosed ()