ImageProcessingOptions.Orientation

public static final numaralandırma ImageProcessingOptions.Orientation

EXIF spesifikasyonunu izleyen yönlendirme türü.

Her enum değerinin adı, görüntü içeriğinin 0. satırının ve 0. sütununun konumunu tanımlar. Ayrıntılar için EXIF ​​yönlendirme belgelerine bakın.

Kalıtsal Yöntemler

Numaralandırma Değerleri

genel statik final ImageProcessingOptions.Orientation BOTTOM_LEFT

genel statik final ImageProcessingOptions.Orientation BOTTOM_RIGHT

genel statik final ImageProcessingOptions.Orientation LEFT_BOTTOM

genel statik final ImageProcessingOptions.Orientation LEFT_TOP

genel statik final ImageProcessingOptions.Orientation RIGHT_BOTTOM

genel statik final ImageProcessingOptions.Orientation RIGHT_TOP

genel statik final ImageProcessingOptions.Orientation TOP_LEFT

genel statik final ImageProcessingOptions.Orientation TOP_RIGHT