ObjectDetector.ObjectDetectorOptions

genel statik sınıf ObjectDetector.ObjectDetectorOptions

ObjectDetector'ı ayarlama seçenekleri.

İç İçe Sınıflar

sınıf ObjectDetector.ObjectDetectorOptions.Builder ObjectDetectorOptions örneğinin yapılandırılmasına yardımcı olan bir oluşturucu.

Genel Yöntemler

statik ObjectDetector.ObjectDetectorOptions.Builder
Temel Seçenekler
Sicim
boolean
Liste < Dize >
Liste < Dize >
int
int
batmadan yüzmek

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

genel statik ObjectDetector.ObjectDetectorOptions.Builder oluşturucu ()

public BaseOptions getBaseOptions ()

public String getDisplayNamesLocale ()

genel boolean getIsScoreThresholdSet ()

genel Liste < String > getLabelAllowList ()

genel Liste < String > getLabelDenyList ()

public int getMaxResults ()

public int getNumThreads ()

public float getScoreThreshold ()