วิศวกรรมคุณลักษณะโดยใช้ TFX Pipeline และ TensorFlow Transform

แปลงข้อมูลอินพุตและฝึกโมเดลด้วยไปป์ไลน์ TFX

ในบทช่วยสอนที่ใช้สมุดบันทึกนี้ เราจะสร้างและเรียกใช้ไปป์ไลน์ TFX เพื่อนำเข้าข้อมูลดิบที่นำเข้ามาและประมวลผลล่วงหน้าอย่างเหมาะสมสำหรับการฝึกอบรม ML โน๊ตบุ๊คนี้จะขึ้นอยู่กับท่อ TFX ที่เราสร้างขึ้นใน การตรวจสอบข้อมูลการใช้ TFX ท่อส่งและ TensorFlow การตรวจสอบข้อมูลการสอน หากคุณยังไม่ได้อ่านเล่มนั้น คุณควรอ่านก่อนที่จะดำเนินการกับสมุดบันทึกเล่มนี้

คุณสามารถเพิ่มคุณภาพการคาดการณ์ของข้อมูลและ/หรือลดมิติข้อมูลด้วยวิศวกรรมคุณลักษณะ ข้อดีอย่างหนึ่งของการใช้ TFX คือ คุณจะเขียนโค้ดการแปลงของคุณหนึ่งครั้ง และการแปลงผลลัพธ์จะสอดคล้องกันระหว่างการฝึกอบรมและการเสิร์ฟ เพื่อหลีกเลี่ยงการฝึก/เสิร์ฟที่เบี้ยว

เราจะเพิ่ม Transform ส่วนประกอบท่อ องค์ประกอบที่แปลงจะดำเนินการโดยใช้ tf.transform ห้องสมุด

โปรดดู เข้าใจ TFX วางท่อ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดต่าง ๆ ใน TFX

ติดตั้ง

ก่อนอื่นเราต้องติดตั้งแพ็คเกจ TFX Python และดาวน์โหลดชุดข้อมูลที่เราจะใช้สำหรับโมเดลของเรา

อัพเกรด Pip

เพื่อหลีกเลี่ยงการอัพเกรด Pip ในระบบเมื่อรันในเครื่อง ให้ตรวจสอบว่าเรากำลังทำงานใน Colab แน่นอนว่าระบบในพื้นที่สามารถอัพเกรดแยกกันได้

try:
 import colab
 !pip install --upgrade pip
except:
 pass

ติดตั้ง TFX

pip install -U tfx

คุณรีสตาร์ทรันไทม์หรือไม่

หากคุณกำลังใช้ Google Colab ในครั้งแรกที่คุณเรียกใช้เซลล์ด้านบน คุณต้องรีสตาร์ทรันไทม์โดยคลิกที่ปุ่ม "RESTART RUNTIME" ด้านบน หรือใช้เมนู "Runtime > Restart runtime ..." นี่เป็นเพราะวิธีที่ Colab โหลดแพ็คเกจ

ตรวจสอบเวอร์ชัน TensorFlow และ TFX

import tensorflow as tf
print('TensorFlow version: {}'.format(tf.__version__))
from tfx import v1 as tfx
print('TFX version: {}'.format(tfx.__version__))
TensorFlow version: 2.6.2
TFX version: 1.4.0

ตั้งค่าตัวแปร

มีตัวแปรบางตัวที่ใช้กำหนดไปป์ไลน์ คุณสามารถปรับแต่งตัวแปรเหล่านี้ได้ตามต้องการ โดยค่าเริ่มต้น เอาต์พุตทั้งหมดจากไปป์ไลน์จะถูกสร้างขึ้นภายใต้ไดเร็กทอรีปัจจุบัน

import os

PIPELINE_NAME = "penguin-transform"

# Output directory to store artifacts generated from the pipeline.
PIPELINE_ROOT = os.path.join('pipelines', PIPELINE_NAME)
# Path to a SQLite DB file to use as an MLMD storage.
METADATA_PATH = os.path.join('metadata', PIPELINE_NAME, 'metadata.db')
# Output directory where created models from the pipeline will be exported.
SERVING_MODEL_DIR = os.path.join('serving_model', PIPELINE_NAME)

from absl import logging
logging.set_verbosity(logging.INFO) # Set default logging level.

เตรียมข้อมูลตัวอย่าง

เราจะดาวน์โหลดชุดข้อมูลตัวอย่างเพื่อใช้ในไปป์ไลน์ TFX ของเรา ชุดข้อมูลที่เราใช้อยู่ พาลเมอร์เพนกวินชุด

แต่แตกต่างจากบทเรียนก่อนหน้าซึ่งใช้ชุดข้อมูลที่ประมวลผลล่วงหน้าแล้วเราจะใช้ชุดข้อมูลดิบพาลเมอร์เพนกวิน

เนื่องจากคอมโพเนนต์ TFX ExampleGen อ่านอินพุตจากไดเร็กทอรี เราจึงต้องสร้างไดเร็กทอรีและคัดลอกชุดข้อมูลไปยังไดเร็กทอรี

import urllib.request
import tempfile

DATA_ROOT = tempfile.mkdtemp(prefix='tfx-data') # Create a temporary directory.
_data_path = 'https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/palmer_penguins/penguins_size.csv'
_data_filepath = os.path.join(DATA_ROOT, "data.csv")
urllib.request.urlretrieve(_data_path, _data_filepath)
('/tmp/tfx-dataacmxfq9f/data.csv', <http.client.HTTPMessage at 0x7f5b0ab1bf10>)

ดูอย่างรวดเร็วว่าข้อมูลดิบมีลักษณะอย่างไร

head {_data_filepath}
species,island,culmen_length_mm,culmen_depth_mm,flipper_length_mm,body_mass_g,sex
Adelie,Torgersen,39.1,18.7,181,3750,MALE
Adelie,Torgersen,39.5,17.4,186,3800,FEMALE
Adelie,Torgersen,40.3,18,195,3250,FEMALE
Adelie,Torgersen,NA,NA,NA,NA,NA
Adelie,Torgersen,36.7,19.3,193,3450,FEMALE
Adelie,Torgersen,39.3,20.6,190,3650,MALE
Adelie,Torgersen,38.9,17.8,181,3625,FEMALE
Adelie,Torgersen,39.2,19.6,195,4675,MALE
Adelie,Torgersen,34.1,18.1,193,3475,NA

มีบางรายการที่มีค่าที่ขาดหายไปซึ่งจะแสดงเป็นมี NA เราจะลบรายการเหล่านั้นในบทช่วยสอนนี้

sed -i '/\bNA\b/d' {_data_filepath}
head {_data_filepath}
species,island,culmen_length_mm,culmen_depth_mm,flipper_length_mm,body_mass_g,sex
Adelie,Torgersen,39.1,18.7,181,3750,MALE
Adelie,Torgersen,39.5,17.4,186,3800,FEMALE
Adelie,Torgersen,40.3,18,195,3250,FEMALE
Adelie,Torgersen,36.7,19.3,193,3450,FEMALE
Adelie,Torgersen,39.3,20.6,190,3650,MALE
Adelie,Torgersen,38.9,17.8,181,3625,FEMALE
Adelie,Torgersen,39.2,19.6,195,4675,MALE
Adelie,Torgersen,41.1,17.6,182,3200,FEMALE
Adelie,Torgersen,38.6,21.2,191,3800,MALE

คุณควรจะสามารถมองเห็นลักษณะเด่นเจ็ดประการที่บรรยายถึงนกเพนกวินได้ เราจะใช้คุณลักษณะชุดเดียวกันกับบทช่วยสอนก่อนหน้านี้ - 'culmen_length_mm', 'culmen_depth_mm', 'flipper_length_mm', 'body_mass_g' - และจะทำนาย 'สายพันธุ์' ของนกเพนกวิน

ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือข้อมูลที่ป้อนเข้าไม่ได้ถูกประมวลผลล่วงหน้า โปรดทราบว่าเราจะไม่ใช้คุณสมบัติอื่นๆ เช่น 'เกาะ' หรือ 'เซ็กซ์' ในบทช่วยสอนนี้

เตรียมไฟล์สคีมา

ตามที่อธิบายไว้ใน การตรวจสอบข้อมูลการใช้ TFX ท่อส่งและ TensorFlow การตรวจสอบข้อมูลการสอน เราจำเป็นต้องใช้ไฟล์คีมาสำหรับชุดข้อมูล เนื่องจากชุดข้อมูลแตกต่างจากบทช่วยสอนก่อนหน้านี้ เราจึงต้องสร้างใหม่อีกครั้ง ในบทช่วยสอนนี้ เราจะข้ามขั้นตอนเหล่านั้นและใช้ไฟล์สคีมาที่เตรียมไว้

import shutil

SCHEMA_PATH = 'schema'

_schema_uri = 'https://raw.githubusercontent.com/tensorflow/tfx/master/tfx/examples/penguin/schema/raw/schema.pbtxt'
_schema_filename = 'schema.pbtxt'
_schema_filepath = os.path.join(SCHEMA_PATH, _schema_filename)

os.makedirs(SCHEMA_PATH, exist_ok=True)
urllib.request.urlretrieve(_schema_uri, _schema_filepath)
('schema/schema.pbtxt', <http.client.HTTPMessage at 0x7f5b0ab20f50>)

ไฟล์สคีมานี้สร้างขึ้นโดยใช้ไปป์ไลน์เดียวกันกับในบทช่วยสอนก่อนหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ด้วยตนเอง

สร้างไปป์ไลน์

ไปป์ไลน์ TFX ถูกกำหนดโดยใช้ Python API เราจะเพิ่ม Transform ส่วนประกอบท่อที่เราสร้างขึ้นใน การตรวจสอบข้อมูลการกวดวิชา

องค์ประกอบ Transform ต้องป้อนข้อมูลจาก ExampleGen องค์ประกอบและคีมาจากที่ SchemaGen องค์ประกอบและผลิต "เปลี่ยนกราฟ" เอาท์พุทจะถูกนำมาใช้ใน Trainer ส่วนประกอบ นอกจากนี้ การแปลงยังสามารถสร้าง "ข้อมูลที่แปลงแล้ว" ได้อีกด้วย ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นรูปธรรมหลังการแปลง อย่างไรก็ตาม เราจะแปลงข้อมูลระหว่างการฝึกอบรมในบทช่วยสอนนี้โดยไม่ทำให้เกิดข้อมูลที่แปลงเป็นสื่อกลาง

สิ่งหนึ่งที่ควรทราบก็คือว่าเราจำเป็นต้องกำหนดฟังก์ชั่นหลาม preprocessing_fn เพื่ออธิบายวิธีการป้อนข้อมูลควรจะเปลี่ยน ซึ่งคล้ายกับคอมโพเนนต์ Trainer ซึ่งต้องใช้รหัสผู้ใช้สำหรับการกำหนดโมเดลด้วย

เขียนโค้ดประมวลผลล่วงหน้าและการฝึกอบรม

เราจำเป็นต้องกำหนดฟังก์ชัน Python สองฟังก์ชัน อันหนึ่งสำหรับการแปลงร่างและอีกอันสำหรับเทรนเนอร์

การประมวลผลล่วงหน้า_fn

องค์ประกอบที่แปลงจะได้พบกับฟังก์ชั่นที่มีชื่อว่า preprocessing_fn ในไฟล์โมดูลที่ได้รับในขณะที่เราได้สำหรับ Trainer ส่วนประกอบ นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุฟังก์ชั่นที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ preprocessing_fn พารามิเตอร์ ของ Transform ส่วนประกอบ

ในตัวอย่างนี้ เราจะทำการแปลงสองประเภท สำหรับตัวเลขอย่างต่อเนื่องคุณสมบัติเช่น culmen_length_mm และ body_mass_g เราจะปกติค่าเหล่านี้ใช้ tft.scale_to_z_score ฟังก์ชั่น สำหรับคุณลักษณะป้ายกำกับ เราจำเป็นต้องแปลงป้ายกำกับสตริงเป็นค่าดัชนีตัวเลข เราจะใช้ tf.lookup.StaticHashTable สำหรับการแปลง

เพื่อระบุเขตเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายเราผนวก _xf ต่อท้ายชื่อคุณสมบัติเปลี่ยน

run_fn

ตัวแบบเองเกือบจะเหมือนกับในบทช่วยสอนก่อนหน้านี้ แต่คราวนี้ เราจะแปลงข้อมูลที่ป้อนเข้าโดยใช้กราฟการแปลงจากองค์ประกอบการแปลง

ความแตกต่างที่สำคัญอีกประการหนึ่งเมื่อเทียบกับบทช่วยสอนก่อนหน้านี้คือ ตอนนี้เราส่งออกแบบจำลองสำหรับให้บริการ ซึ่งไม่เพียงแต่รวมกราฟการคำนวณของแบบจำลองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกราฟการแปลงสำหรับการประมวลผลล่วงหน้าด้วย ซึ่งสร้างขึ้นในองค์ประกอบการแปลง เราจำเป็นต้องกำหนดฟังก์ชันแยกต่างหากซึ่งจะใช้สำหรับการให้บริการคำขอที่เข้ามา คุณจะเห็นว่าฟังก์ชั่นเดียวกัน _apply_preprocessing ถูกนำมาใช้สำหรับทั้งข้อมูลการฝึกอบรมและการร้องขอการให้บริการ

_module_file = 'penguin_utils.py'
%%writefile {_module_file}


from typing import List, Text
from absl import logging
import tensorflow as tf
from tensorflow import keras
from tensorflow_metadata.proto.v0 import schema_pb2
import tensorflow_transform as tft
from tensorflow_transform.tf_metadata import schema_utils

from tfx import v1 as tfx
from tfx_bsl.public import tfxio

# Specify features that we will use.
_FEATURE_KEYS = [
  'culmen_length_mm', 'culmen_depth_mm', 'flipper_length_mm', 'body_mass_g'
]
_LABEL_KEY = 'species'

_TRAIN_BATCH_SIZE = 20
_EVAL_BATCH_SIZE = 10


# NEW: TFX Transform will call this function.
def preprocessing_fn(inputs):
 """tf.transform's callback function for preprocessing inputs.

 Args:
  inputs: map from feature keys to raw not-yet-transformed features.

 Returns:
  Map from string feature key to transformed feature.
 """
 outputs = {}

 # Uses features defined in _FEATURE_KEYS only.
 for key in _FEATURE_KEYS:
  # tft.scale_to_z_score computes the mean and variance of the given feature
  # and scales the output based on the result.
  outputs[key] = tft.scale_to_z_score(inputs[key])

 # For the label column we provide the mapping from string to index.
 # We could instead use `tft.compute_and_apply_vocabulary()` in order to
 # compute the vocabulary dynamically and perform a lookup.
 # Since in this example there are only 3 possible values, we use a hard-coded
 # table for simplicity.
 table_keys = ['Adelie', 'Chinstrap', 'Gentoo']
 initializer = tf.lookup.KeyValueTensorInitializer(
   keys=table_keys,
   values=tf.cast(tf.range(len(table_keys)), tf.int64),
   key_dtype=tf.string,
   value_dtype=tf.int64)
 table = tf.lookup.StaticHashTable(initializer, default_value=-1)
 outputs[_LABEL_KEY] = table.lookup(inputs[_LABEL_KEY])

 return outputs


# NEW: This function will apply the same transform operation to training data
#   and serving requests.
def _apply_preprocessing(raw_features, tft_layer):
 transformed_features = tft_layer(raw_features)
 if _LABEL_KEY in raw_features:
  transformed_label = transformed_features.pop(_LABEL_KEY)
  return transformed_features, transformed_label
 else:
  return transformed_features, None


# NEW: This function will create a handler function which gets a serialized
#   tf.example, preprocess and run an inference with it.
def _get_serve_tf_examples_fn(model, tf_transform_output):
 # We must save the tft_layer to the model to ensure its assets are kept and
 # tracked.
 model.tft_layer = tf_transform_output.transform_features_layer()

 @tf.function(input_signature=[
   tf.TensorSpec(shape=[None], dtype=tf.string, name='examples')
 ])
 def serve_tf_examples_fn(serialized_tf_examples):
  # Expected input is a string which is serialized tf.Example format.
  feature_spec = tf_transform_output.raw_feature_spec()
  # Because input schema includes unnecessary fields like 'species' and
  # 'island', we filter feature_spec to include required keys only.
  required_feature_spec = {
    k: v for k, v in feature_spec.items() if k in _FEATURE_KEYS
  }
  parsed_features = tf.io.parse_example(serialized_tf_examples,
                     required_feature_spec)

  # Preprocess parsed input with transform operation defined in
  # preprocessing_fn().
  transformed_features, _ = _apply_preprocessing(parsed_features,
                          model.tft_layer)
  # Run inference with ML model.
  return model(transformed_features)

 return serve_tf_examples_fn


def _input_fn(file_pattern: List[Text],
       data_accessor: tfx.components.DataAccessor,
       tf_transform_output: tft.TFTransformOutput,
       batch_size: int = 200) -> tf.data.Dataset:
 """Generates features and label for tuning/training.

 Args:
  file_pattern: List of paths or patterns of input tfrecord files.
  data_accessor: DataAccessor for converting input to RecordBatch.
  tf_transform_output: A TFTransformOutput.
  batch_size: representing the number of consecutive elements of returned
   dataset to combine in a single batch

 Returns:
  A dataset that contains (features, indices) tuple where features is a
   dictionary of Tensors, and indices is a single Tensor of label indices.
 """
 dataset = data_accessor.tf_dataset_factory(
   file_pattern,
   tfxio.TensorFlowDatasetOptions(batch_size=batch_size),
   schema=tf_transform_output.raw_metadata.schema)

 transform_layer = tf_transform_output.transform_features_layer()
 def apply_transform(raw_features):
  return _apply_preprocessing(raw_features, transform_layer)

 return dataset.map(apply_transform).repeat()


def _build_keras_model() -> tf.keras.Model:
 """Creates a DNN Keras model for classifying penguin data.

 Returns:
  A Keras Model.
 """
 # The model below is built with Functional API, please refer to
 # https://www.tensorflow.org/guide/keras/overview for all API options.
 inputs = [
   keras.layers.Input(shape=(1,), name=key)
   for key in _FEATURE_KEYS
 ]
 d = keras.layers.concatenate(inputs)
 for _ in range(2):
  d = keras.layers.Dense(8, activation='relu')(d)
 outputs = keras.layers.Dense(3)(d)

 model = keras.Model(inputs=inputs, outputs=outputs)
 model.compile(
   optimizer=keras.optimizers.Adam(1e-2),
   loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
   metrics=[keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy()])

 model.summary(print_fn=logging.info)
 return model


# TFX Trainer will call this function.
def run_fn(fn_args: tfx.components.FnArgs):
 """Train the model based on given args.

 Args:
  fn_args: Holds args used to train the model as name/value pairs.
 """
 tf_transform_output = tft.TFTransformOutput(fn_args.transform_output)

 train_dataset = _input_fn(
   fn_args.train_files,
   fn_args.data_accessor,
   tf_transform_output,
   batch_size=_TRAIN_BATCH_SIZE)
 eval_dataset = _input_fn(
   fn_args.eval_files,
   fn_args.data_accessor,
   tf_transform_output,
   batch_size=_EVAL_BATCH_SIZE)

 model = _build_keras_model()
 model.fit(
   train_dataset,
   steps_per_epoch=fn_args.train_steps,
   validation_data=eval_dataset,
   validation_steps=fn_args.eval_steps)

 # NEW: Save a computation graph including transform layer.
 signatures = {
   'serving_default': _get_serve_tf_examples_fn(model, tf_transform_output),
 }
 model.save(fn_args.serving_model_dir, save_format='tf', signatures=signatures)
Writing penguin_utils.py

ตอนนี้คุณได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการเตรียมการทั้งหมดเพื่อสร้างไปป์ไลน์ TFX แล้ว

เขียนนิยามไปป์ไลน์

เรากำหนดฟังก์ชันเพื่อสร้างไปป์ไลน์ TFX Pipeline วัตถุหมายถึงท่อ TFX ซึ่งสามารถทำงานโดยใช้หนึ่งในระบบท่อประสานที่ TFX สนับสนุน

def _create_pipeline(pipeline_name: str, pipeline_root: str, data_root: str,
           schema_path: str, module_file: str, serving_model_dir: str,
           metadata_path: str) -> tfx.dsl.Pipeline:
 """Implements the penguin pipeline with TFX."""
 # Brings data into the pipeline or otherwise joins/converts training data.
 example_gen = tfx.components.CsvExampleGen(input_base=data_root)

 # Computes statistics over data for visualization and example validation.
 statistics_gen = tfx.components.StatisticsGen(
   examples=example_gen.outputs['examples'])

 # Import the schema.
 schema_importer = tfx.dsl.Importer(
   source_uri=schema_path,
   artifact_type=tfx.types.standard_artifacts.Schema).with_id(
     'schema_importer')

 # Performs anomaly detection based on statistics and data schema.
 example_validator = tfx.components.ExampleValidator(
   statistics=statistics_gen.outputs['statistics'],
   schema=schema_importer.outputs['result'])

 # NEW: Transforms input data using preprocessing_fn in the 'module_file'.
 transform = tfx.components.Transform(
   examples=example_gen.outputs['examples'],
   schema=schema_importer.outputs['result'],
   materialize=False,
   module_file=module_file)

 # Uses user-provided Python function that trains a model.
 trainer = tfx.components.Trainer(
   module_file=module_file,
   examples=example_gen.outputs['examples'],

   # NEW: Pass transform_graph to the trainer.
   transform_graph=transform.outputs['transform_graph'],

   train_args=tfx.proto.TrainArgs(num_steps=100),
   eval_args=tfx.proto.EvalArgs(num_steps=5))

 # Pushes the model to a filesystem destination.
 pusher = tfx.components.Pusher(
   model=trainer.outputs['model'],
   push_destination=tfx.proto.PushDestination(
     filesystem=tfx.proto.PushDestination.Filesystem(
       base_directory=serving_model_dir)))

 components = [
   example_gen,
   statistics_gen,
   schema_importer,
   example_validator,

   transform, # NEW: Transform component was added to the pipeline.

   trainer,
   pusher,
 ]

 return tfx.dsl.Pipeline(
   pipeline_name=pipeline_name,
   pipeline_root=pipeline_root,
   metadata_connection_config=tfx.orchestration.metadata
   .sqlite_metadata_connection_config(metadata_path),
   components=components)

เรียกใช้ไปป์ไลน์

เราจะใช้ LocalDagRunner เป็นในการกวดวิชาก่อนหน้านี้

tfx.orchestration.LocalDagRunner().run(
 _create_pipeline(
   pipeline_name=PIPELINE_NAME,
   pipeline_root=PIPELINE_ROOT,
   data_root=DATA_ROOT,
   schema_path=SCHEMA_PATH,
   module_file=_module_file,
   serving_model_dir=SERVING_MODEL_DIR,
   metadata_path=METADATA_PATH))
INFO:absl:Excluding no splits because exclude_splits is not set.
INFO:absl:Excluding no splits because exclude_splits is not set.
INFO:absl:Generating ephemeral wheel package for '/tmpfs/src/temp/docs/tutorials/tfx/penguin_utils.py' (including modules: ['penguin_utils']).
INFO:absl:User module package has hash fingerprint version a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9.
INFO:absl:Executing: ['/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python', '/tmp/tmp_rl2wpg3/_tfx_generated_setup.py', 'bdist_wheel', '--bdist-dir', '/tmp/tmps7emqvj6', '--dist-dir', '/tmp/tmpnvanprdd']
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/setuptools/command/install.py:37: SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated. Use build and pip and other standards-based tools.
 setuptools.SetuptoolsDeprecationWarning,
listing git files failed - pretending there aren't any
INFO:absl:Successfully built user code wheel distribution at 'pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl'; target user module is 'penguin_utils'.
INFO:absl:Full user module path is 'penguin_utils@pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl'
INFO:absl:Generating ephemeral wheel package for '/tmpfs/src/temp/docs/tutorials/tfx/penguin_utils.py' (including modules: ['penguin_utils']).
INFO:absl:User module package has hash fingerprint version a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9.
INFO:absl:Executing: ['/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python', '/tmp/tmpi9sy085o/_tfx_generated_setup.py', 'bdist_wheel', '--bdist-dir', '/tmp/tmpugc_ecw_', '--dist-dir', '/tmp/tmpr1xz5bg6']
running bdist_wheel
running build
running build_py
creating build
creating build/lib
copying penguin_utils.py -> build/lib
installing to /tmp/tmps7emqvj6
running install
running install_lib
copying build/lib/penguin_utils.py -> /tmp/tmps7emqvj6
running install_egg_info
running egg_info
creating tfx_user_code_Transform.egg-info
writing tfx_user_code_Transform.egg-info/PKG-INFO
writing dependency_links to tfx_user_code_Transform.egg-info/dependency_links.txt
writing top-level names to tfx_user_code_Transform.egg-info/top_level.txt
writing manifest file 'tfx_user_code_Transform.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'tfx_user_code_Transform.egg-info/SOURCES.txt'
writing manifest file 'tfx_user_code_Transform.egg-info/SOURCES.txt'
Copying tfx_user_code_Transform.egg-info to /tmp/tmps7emqvj6/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3.7.egg-info
running install_scripts
creating /tmp/tmps7emqvj6/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9.dist-info/WHEEL
creating '/tmp/tmpnvanprdd/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl' and adding '/tmp/tmps7emqvj6' to it
adding 'penguin_utils.py'
adding 'tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9.dist-info/METADATA'
adding 'tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9.dist-info/WHEEL'
adding 'tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9.dist-info/top_level.txt'
adding 'tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9.dist-info/RECORD'
removing /tmp/tmps7emqvj6
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/setuptools/command/install.py:37: SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated. Use build and pip and other standards-based tools.
 setuptools.SetuptoolsDeprecationWarning,
listing git files failed - pretending there aren't any
INFO:absl:Successfully built user code wheel distribution at 'pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl'; target user module is 'penguin_utils'.
INFO:absl:Full user module path is 'penguin_utils@pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl'
INFO:absl:Using deployment config:
 executor_specs {
 key: "CsvExampleGen"
 value {
  beam_executable_spec {
   python_executor_spec {
    class_path: "tfx.components.example_gen.csv_example_gen.executor.Executor"
   }
  }
 }
}
executor_specs {
 key: "ExampleValidator"
 value {
  python_class_executable_spec {
   class_path: "tfx.components.example_validator.executor.Executor"
  }
 }
}
executor_specs {
 key: "Pusher"
 value {
  python_class_executable_spec {
   class_path: "tfx.components.pusher.executor.Executor"
  }
 }
}
executor_specs {
 key: "StatisticsGen"
 value {
  beam_executable_spec {
   python_executor_spec {
    class_path: "tfx.components.statistics_gen.executor.Executor"
   }
  }
 }
}
executor_specs {
 key: "Trainer"
 value {
  python_class_executable_spec {
   class_path: "tfx.components.trainer.executor.GenericExecutor"
  }
 }
}
executor_specs {
 key: "Transform"
 value {
  beam_executable_spec {
   python_executor_spec {
    class_path: "tfx.components.transform.executor.Executor"
   }
  }
 }
}
custom_driver_specs {
 key: "CsvExampleGen"
 value {
  python_class_executable_spec {
   class_path: "tfx.components.example_gen.driver.FileBasedDriver"
  }
 }
}
metadata_connection_config {
 sqlite {
  filename_uri: "metadata/penguin-transform/metadata.db"
  connection_mode: READWRITE_OPENCREATE
 }
}

INFO:absl:Using connection config:
 sqlite {
 filename_uri: "metadata/penguin-transform/metadata.db"
 connection_mode: READWRITE_OPENCREATE
}

INFO:absl:Component CsvExampleGen is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.example_gen.csv_example_gen.component.CsvExampleGen"
 }
 id: "CsvExampleGen"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform.CsvExampleGen"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "examples"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Examples"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
     properties {
      key: "version"
      value: INT
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "input_base"
  value {
   field_value {
    string_value: "/tmp/tfx-dataacmxfq9f"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "input_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"splits\": [\n  {\n   \"name\": \"single_split\",\n   \"pattern\": \"*\"\n  }\n ]\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"split_config\": {\n  \"splits\": [\n   {\n    \"hash_buckets\": 2,\n    \"name\": \"train\"\n   },\n   {\n    \"hash_buckets\": 1,\n    \"name\": \"eval\"\n   }\n  ]\n }\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_data_format"
  value {
   field_value {
    int_value: 6
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_file_format"
  value {
   field_value {
    int_value: 5
   }
  }
 }
}
downstream_nodes: "StatisticsGen"
downstream_nodes: "Trainer"
downstream_nodes: "Transform"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
running bdist_wheel
running build
running build_py
creating build
creating build/lib
copying penguin_utils.py -> build/lib
installing to /tmp/tmpugc_ecw_
running install
running install_lib
copying build/lib/penguin_utils.py -> /tmp/tmpugc_ecw_
running install_egg_info
running egg_info
creating tfx_user_code_Trainer.egg-info
writing tfx_user_code_Trainer.egg-info/PKG-INFO
writing dependency_links to tfx_user_code_Trainer.egg-info/dependency_links.txt
writing top-level names to tfx_user_code_Trainer.egg-info/top_level.txt
writing manifest file 'tfx_user_code_Trainer.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'tfx_user_code_Trainer.egg-info/SOURCES.txt'
writing manifest file 'tfx_user_code_Trainer.egg-info/SOURCES.txt'
Copying tfx_user_code_Trainer.egg-info to /tmp/tmpugc_ecw_/tfx_user_code_Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3.7.egg-info
running install_scripts
creating /tmp/tmpugc_ecw_/tfx_user_code_Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9.dist-info/WHEEL
creating '/tmp/tmpr1xz5bg6/tfx_user_code_Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl' and adding '/tmp/tmpugc_ecw_' to it
adding 'penguin_utils.py'
adding 'tfx_user_code_Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9.dist-info/METADATA'
adding 'tfx_user_code_Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9.dist-info/WHEEL'
adding 'tfx_user_code_Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9.dist-info/top_level.txt'
adding 'tfx_user_code_Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9.dist-info/RECORD'
removing /tmp/tmpugc_ecw_
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I1205 10:21:51.351922 24712 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
I1205 10:21:52.158721 24712 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
I1205 10:21:52.173334 24712 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
I1205 10:21:52.180279 24712 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:select span and version = (0, None)
INFO:absl:latest span and version = (0, None)
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Going to run a new execution 1
I1205 10:21:52.194584 24712 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=1, input_dict={}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'examples': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/CsvExampleGen/examples/1"
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:single_split,num_files:1,total_bytes:13161,xor_checksum:1638699709,sum_checksum:1638699709"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:CsvExampleGen:examples:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
, artifact_type: name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)]}), exec_properties={'output_config': '{\n "split_config": {\n  "splits": [\n   {\n    "hash_buckets": 2,\n    "name": "train"\n   },\n   {\n    "hash_buckets": 1,\n    "name": "eval"\n   }\n  ]\n }\n}', 'input_config': '{\n "splits": [\n  {\n   "name": "single_split",\n   "pattern": "*"\n  }\n ]\n}', 'output_file_format': 5, 'output_data_format': 6, 'input_base': '/tmp/tfx-dataacmxfq9f', 'span': 0, 'version': None, 'input_fingerprint': 'split:single_split,num_files:1,total_bytes:13161,xor_checksum:1638699709,sum_checksum:1638699709'}, execution_output_uri='pipelines/penguin-transform/CsvExampleGen/.system/executor_execution/1/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-transform/CsvExampleGen/.system/stateful_working_dir/2021-12-05T10:21:51.187624', tmp_dir='pipelines/penguin-transform/CsvExampleGen/.system/executor_execution/1/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.example_gen.csv_example_gen.component.CsvExampleGen"
 }
 id: "CsvExampleGen"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform.CsvExampleGen"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "examples"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Examples"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
     properties {
      key: "version"
      value: INT
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "input_base"
  value {
   field_value {
    string_value: "/tmp/tfx-dataacmxfq9f"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "input_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"splits\": [\n  {\n   \"name\": \"single_split\",\n   \"pattern\": \"*\"\n  }\n ]\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"split_config\": {\n  \"splits\": [\n   {\n    \"hash_buckets\": 2,\n    \"name\": \"train\"\n   },\n   {\n    \"hash_buckets\": 1,\n    \"name\": \"eval\"\n   }\n  ]\n }\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_data_format"
  value {
   field_value {
    int_value: 6
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_file_format"
  value {
   field_value {
    int_value: 5
   }
  }
 }
}
downstream_nodes: "StatisticsGen"
downstream_nodes: "Trainer"
downstream_nodes: "Transform"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-transform"
, pipeline_run_id='2021-12-05T10:21:51.187624')
INFO:absl:Generating examples.
WARNING:apache_beam.runners.interactive.interactive_environment:Dependencies required for Interactive Beam PCollection visualization are not available, please use: `pip install apache-beam[interactive]` to install necessary dependencies to enable all data visualization features.
INFO:absl:Processing input csv data /tmp/tfx-dataacmxfq9f/* to TFExample.
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.
WARNING:apache_beam.io.tfrecordio:Couldn't find python-snappy so the implementation of _TFRecordUtil._masked_crc32c is not as fast as it could be.
INFO:absl:Examples generated.
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 1 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'examples': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/CsvExampleGen/examples/1"
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:single_split,num_files:1,total_bytes:13161,xor_checksum:1638699709,sum_checksum:1638699709"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:CsvExampleGen:examples:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)]}) for execution 1
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Component CsvExampleGen is finished.
INFO:absl:Component schema_importer is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.dsl.components.common.importer.Importer"
 }
 id: "schema_importer"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform.schema_importer"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "result"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Schema"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "artifact_uri"
  value {
   field_value {
    string_value: "schema"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "reimport"
  value {
   field_value {
    int_value: 0
   }
  }
 }
}
downstream_nodes: "ExampleValidator"
downstream_nodes: "Transform"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:Running as an importer node.
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
I1205 10:21:53.330585 24712 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:Processing source uri: schema, properties: {}, custom_properties: {}
I1205 10:21:53.340232 24712 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:Component schema_importer is finished.
INFO:absl:Component StatisticsGen is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.statistics_gen.component.StatisticsGen"
 }
 id: "StatisticsGen"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform.StatisticsGen"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "examples"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "CsvExampleGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform.CsvExampleGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Examples"
     }
    }
    output_key: "examples"
   }
   min_count: 1
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "statistics"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ExampleStatistics"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "exclude_splits"
  value {
   field_value {
    string_value: "[]"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "CsvExampleGen"
downstream_nodes: "ExampleValidator"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
I1205 10:21:53.360662 24712 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Going to run a new execution 3
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=3, input_dict={'examples': [Artifact(artifact: id: 1
type_id: 15
uri: "pipelines/penguin-transform/CsvExampleGen/examples/1"
properties {
 key: "split_names"
 value {
  string_value: "[\"train\", \"eval\"]"
 }
}
custom_properties {
 key: "file_format"
 value {
  string_value: "tfrecords_gzip"
 }
}
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:single_split,num_files:1,total_bytes:13161,xor_checksum:1638699709,sum_checksum:1638699709"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:CsvExampleGen:examples:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "payload_format"
 value {
  string_value: "FORMAT_TF_EXAMPLE"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1638699713316
last_update_time_since_epoch: 1638699713316
, artifact_type: id: 15
name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)]}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'statistics': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/StatisticsGen/statistics/3"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:StatisticsGen:statistics:0"
 }
}
, artifact_type: name: "ExampleStatistics"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)]}), exec_properties={'exclude_splits': '[]'}, execution_output_uri='pipelines/penguin-transform/StatisticsGen/.system/executor_execution/3/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-transform/StatisticsGen/.system/stateful_working_dir/2021-12-05T10:21:51.187624', tmp_dir='pipelines/penguin-transform/StatisticsGen/.system/executor_execution/3/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.statistics_gen.component.StatisticsGen"
 }
 id: "StatisticsGen"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform.StatisticsGen"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "examples"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "CsvExampleGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform.CsvExampleGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Examples"
     }
    }
    output_key: "examples"
   }
   min_count: 1
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "statistics"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ExampleStatistics"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "exclude_splits"
  value {
   field_value {
    string_value: "[]"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "CsvExampleGen"
downstream_nodes: "ExampleValidator"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-transform"
, pipeline_run_id='2021-12-05T10:21:51.187624')
INFO:absl:Generating statistics for split train.
INFO:absl:Statistics for split train written to pipelines/penguin-transform/StatisticsGen/statistics/3/Split-train.
INFO:absl:Generating statistics for split eval.
INFO:absl:Statistics for split eval written to pipelines/penguin-transform/StatisticsGen/statistics/3/Split-eval.
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 3 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'statistics': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/StatisticsGen/statistics/3"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:StatisticsGen:statistics:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "ExampleStatistics"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)]}) for execution 3
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Component StatisticsGen is finished.
INFO:absl:Component Transform is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.transform.component.Transform"
 }
 id: "Transform"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform.Transform"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "examples"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "CsvExampleGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform.CsvExampleGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Examples"
     }
    }
    output_key: "examples"
   }
   min_count: 1
  }
 }
 inputs {
  key: "schema"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "schema_importer"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform.schema_importer"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Schema"
     }
    }
    output_key: "result"
   }
   min_count: 1
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "post_transform_anomalies"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ExampleAnomalies"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "post_transform_schema"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Schema"
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "post_transform_stats"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ExampleStatistics"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "pre_transform_schema"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Schema"
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "pre_transform_stats"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ExampleStatistics"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "transform_graph"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "TransformGraph"
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "updated_analyzer_cache"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "TransformCache"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "custom_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "disable_statistics"
  value {
   field_value {
    int_value: 0
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "force_tf_compat_v1"
  value {
   field_value {
    int_value: 0
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "module_path"
  value {
   field_value {
    string_value: "penguin_utils@pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "CsvExampleGen"
upstream_nodes: "schema_importer"
downstream_nodes: "Trainer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
I1205 10:21:56.029392 24712 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Going to run a new execution 4
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=4, input_dict={'schema': [Artifact(artifact: id: 2
type_id: 17
uri: "schema"
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1638699713343
last_update_time_since_epoch: 1638699713343
, artifact_type: id: 17
name: "Schema"
)], 'examples': [Artifact(artifact: id: 1
type_id: 15
uri: "pipelines/penguin-transform/CsvExampleGen/examples/1"
properties {
 key: "split_names"
 value {
  string_value: "[\"train\", \"eval\"]"
 }
}
custom_properties {
 key: "file_format"
 value {
  string_value: "tfrecords_gzip"
 }
}
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:single_split,num_files:1,total_bytes:13161,xor_checksum:1638699709,sum_checksum:1638699709"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:CsvExampleGen:examples:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "payload_format"
 value {
  string_value: "FORMAT_TF_EXAMPLE"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1638699713316
last_update_time_since_epoch: 1638699713316
, artifact_type: id: 15
name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)]}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'updated_analyzer_cache': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Transform/updated_analyzer_cache/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Transform:updated_analyzer_cache:0"
 }
}
, artifact_type: name: "TransformCache"
)], 'post_transform_stats': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Transform/post_transform_stats/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Transform:post_transform_stats:0"
 }
}
, artifact_type: name: "ExampleStatistics"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)], 'pre_transform_stats': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Transform/pre_transform_stats/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Transform:pre_transform_stats:0"
 }
}
, artifact_type: name: "ExampleStatistics"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)], 'pre_transform_schema': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Transform/pre_transform_schema/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Transform:pre_transform_schema:0"
 }
}
, artifact_type: name: "Schema"
)], 'post_transform_anomalies': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Transform/post_transform_anomalies/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Transform:post_transform_anomalies:0"
 }
}
, artifact_type: name: "ExampleAnomalies"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)], 'transform_graph': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Transform/transform_graph/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Transform:transform_graph:0"
 }
}
, artifact_type: name: "TransformGraph"
)], 'post_transform_schema': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Transform/post_transform_schema/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Transform:post_transform_schema:0"
 }
}
, artifact_type: name: "Schema"
)]}), exec_properties={'disable_statistics': 0, 'module_path': 'penguin_utils@pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl', 'custom_config': 'null', 'force_tf_compat_v1': 0}, execution_output_uri='pipelines/penguin-transform/Transform/.system/executor_execution/4/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-transform/Transform/.system/stateful_working_dir/2021-12-05T10:21:51.187624', tmp_dir='pipelines/penguin-transform/Transform/.system/executor_execution/4/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.transform.component.Transform"
 }
 id: "Transform"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform.Transform"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "examples"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "CsvExampleGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform.CsvExampleGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Examples"
     }
    }
    output_key: "examples"
   }
   min_count: 1
  }
 }
 inputs {
  key: "schema"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "schema_importer"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform.schema_importer"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Schema"
     }
    }
    output_key: "result"
   }
   min_count: 1
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "post_transform_anomalies"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ExampleAnomalies"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "post_transform_schema"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Schema"
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "post_transform_stats"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ExampleStatistics"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "pre_transform_schema"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Schema"
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "pre_transform_stats"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ExampleStatistics"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "transform_graph"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "TransformGraph"
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "updated_analyzer_cache"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "TransformCache"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "custom_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "disable_statistics"
  value {
   field_value {
    int_value: 0
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "force_tf_compat_v1"
  value {
   field_value {
    int_value: 0
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "module_path"
  value {
   field_value {
    string_value: "penguin_utils@pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "CsvExampleGen"
upstream_nodes: "schema_importer"
downstream_nodes: "Trainer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-transform"
, pipeline_run_id='2021-12-05T10:21:51.187624')
INFO:absl:Analyze the 'train' split and transform all splits when splits_config is not set.
INFO:absl:udf_utils.get_fn {'module_file': None, 'module_path': 'penguin_utils@pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl', 'preprocessing_fn': None} 'preprocessing_fn'
INFO:absl:Installing 'pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl' to a temporary directory.
INFO:absl:Executing: ['/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python', '-m', 'pip', 'install', '--target', '/tmp/tmp3elppure', 'pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl']
Processing ./pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl
INFO:absl:Successfully installed 'pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl'.
INFO:absl:udf_utils.get_fn {'module_file': None, 'module_path': 'penguin_utils@pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl', 'stats_options_updater_fn': None} 'stats_options_updater_fn'
INFO:absl:Installing 'pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl' to a temporary directory.
INFO:absl:Executing: ['/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python', '-m', 'pip', 'install', '--target', '/tmp/tmpctb52fyz', 'pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl']
Installing collected packages: tfx-user-code-Transform
Successfully installed tfx-user-code-Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9
Processing ./pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl
INFO:absl:Successfully installed 'pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl'.
INFO:absl:Installing 'pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl' to a temporary directory.
INFO:absl:Executing: ['/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python', '-m', 'pip', 'install', '--target', '/tmp/tmpgv9zk7st', 'pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl']
Installing collected packages: tfx-user-code-Transform
Successfully installed tfx-user-code-Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9
Processing ./pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl
INFO:absl:Successfully installed 'pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl'.
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature island has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature sex has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
Installing collected packages: tfx-user-code-Transform
Successfully installed tfx-user-code-Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_transform/tf_utils.py:289: Tensor.experimental_ref (from tensorflow.python.framework.ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use ref() instead.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_transform/tf_utils.py:289: Tensor.experimental_ref (from tensorflow.python.framework.ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use ref() instead.
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature island has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature sex has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature island has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature sex has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature island has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature sex has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature island has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature sex has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature island has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature sex has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
WARNING:root:This output type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, output type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, PDone, or None. Got: Tuple[Dict[str, Union[NoneType, _Dataset]], Union[Dict[str, Dict[str, PCollection]], NoneType], int] instead.
WARNING:absl:Tables initialized inside a tf.function will be re-initialized on every invocation of the function. This re-initialization can have significant impact on performance. Consider lifting them out of the graph context using `tf.init_scope`.: key_value_init/LookupTableImportV2
WARNING:absl:Tables initialized inside a tf.function will be re-initialized on every invocation of the function. This re-initialization can have significant impact on performance. Consider lifting them out of the graph context using `tf.init_scope`.: key_value_init/LookupTableImportV2
WARNING:root:This output type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, output type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, PDone, or None. Got: Tuple[Dict[str, Union[NoneType, _Dataset]], Union[Dict[str, Dict[str, PCollection]], NoneType], int] instead.
WARNING:absl:Tables initialized inside a tf.function will be re-initialized on every invocation of the function. This re-initialization can have significant impact on performance. Consider lifting them out of the graph context using `tf.init_scope`.: key_value_init/LookupTableImportV2
WARNING:absl:Tables initialized inside a tf.function will be re-initialized on every invocation of the function. This re-initialization can have significant impact on performance. Consider lifting them out of the graph context using `tf.init_scope`.: key_value_init/LookupTableImportV2
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature island has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature sex has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature island has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature sex has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.
2021-12-05 10:22:06.547139: W tensorflow/python/util/util.cc:348] Sets are not currently considered sequences, but this may change in the future, so consider avoiding using them.
INFO:tensorflow:Assets written to: pipelines/penguin-transform/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/167780659a644435abe6c969ed4771de/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: pipelines/penguin-transform/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/167780659a644435abe6c969ed4771de/assets
WARNING:absl:Tables initialized inside a tf.function will be re-initialized on every invocation of the function. This re-initialization can have significant impact on performance. Consider lifting them out of the graph context using `tf.init_scope`.: key_value_init/LookupTableImportV2
INFO:tensorflow:tensorflow_text is not available.
INFO:tensorflow:tensorflow_text is not available.
INFO:tensorflow:tensorflow_decision_forests is not available.
INFO:tensorflow:tensorflow_decision_forests is not available.
INFO:tensorflow:struct2tensor is not available.
INFO:tensorflow:struct2tensor is not available.
INFO:tensorflow:Assets written to: pipelines/penguin-transform/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/cbe53dc813ec4d51a99f25099bd3736e/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: pipelines/penguin-transform/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/cbe53dc813ec4d51a99f25099bd3736e/assets
WARNING:absl:Tables initialized inside a tf.function will be re-initialized on every invocation of the function. This re-initialization can have significant impact on performance. Consider lifting them out of the graph context using `tf.init_scope`.: key_value_init/LookupTableImportV2
INFO:tensorflow:tensorflow_text is not available.
INFO:tensorflow:tensorflow_text is not available.
INFO:tensorflow:tensorflow_decision_forests is not available.
INFO:tensorflow:tensorflow_decision_forests is not available.
INFO:tensorflow:struct2tensor is not available.
INFO:tensorflow:struct2tensor is not available.
INFO:tensorflow:tensorflow_text is not available.
INFO:tensorflow:tensorflow_text is not available.
INFO:tensorflow:tensorflow_decision_forests is not available.
INFO:tensorflow:tensorflow_decision_forests is not available.
INFO:tensorflow:struct2tensor is not available.
INFO:tensorflow:struct2tensor is not available.
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 4 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'updated_analyzer_cache': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Transform/updated_analyzer_cache/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Transform:updated_analyzer_cache:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "TransformCache"
)], 'post_transform_stats': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Transform/post_transform_stats/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Transform:post_transform_stats:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "ExampleStatistics"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)], 'pre_transform_stats': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Transform/pre_transform_stats/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Transform:pre_transform_stats:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "ExampleStatistics"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)], 'pre_transform_schema': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Transform/pre_transform_schema/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Transform:pre_transform_schema:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "Schema"
)], 'post_transform_anomalies': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Transform/post_transform_anomalies/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Transform:post_transform_anomalies:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "ExampleAnomalies"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)], 'transform_graph': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Transform/transform_graph/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Transform:transform_graph:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "TransformGraph"
)], 'post_transform_schema': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Transform/post_transform_schema/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Transform:post_transform_schema:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "Schema"
)]}) for execution 4
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
I1205 10:22:11.698540 24712 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
I1205 10:22:11.707963 24712 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:Component Transform is finished.
INFO:absl:Component ExampleValidator is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.example_validator.component.ExampleValidator"
 }
 id: "ExampleValidator"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform.ExampleValidator"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "schema"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "schema_importer"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform.schema_importer"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Schema"
     }
    }
    output_key: "result"
   }
   min_count: 1
  }
 }
 inputs {
  key: "statistics"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "StatisticsGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform.StatisticsGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "ExampleStatistics"
     }
    }
    output_key: "statistics"
   }
   min_count: 1
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "anomalies"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ExampleAnomalies"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "exclude_splits"
  value {
   field_value {
    string_value: "[]"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "StatisticsGen"
upstream_nodes: "schema_importer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
I1205 10:22:11.732254 24712 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Going to run a new execution 5
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=5, input_dict={'schema': [Artifact(artifact: id: 2
type_id: 17
uri: "schema"
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1638699713343
last_update_time_since_epoch: 1638699713343
, artifact_type: id: 17
name: "Schema"
)], 'statistics': [Artifact(artifact: id: 3
type_id: 19
uri: "pipelines/penguin-transform/StatisticsGen/statistics/3"
properties {
 key: "split_names"
 value {
  string_value: "[\"train\", \"eval\"]"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:StatisticsGen:statistics:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1638699716011
last_update_time_since_epoch: 1638699716011
, artifact_type: id: 19
name: "ExampleStatistics"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)]}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'anomalies': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/ExampleValidator/anomalies/5"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:ExampleValidator:anomalies:0"
 }
}
, artifact_type: name: "ExampleAnomalies"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)]}), exec_properties={'exclude_splits': '[]'}, execution_output_uri='pipelines/penguin-transform/ExampleValidator/.system/executor_execution/5/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-transform/ExampleValidator/.system/stateful_working_dir/2021-12-05T10:21:51.187624', tmp_dir='pipelines/penguin-transform/ExampleValidator/.system/executor_execution/5/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.example_validator.component.ExampleValidator"
 }
 id: "ExampleValidator"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform.ExampleValidator"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "schema"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "schema_importer"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform.schema_importer"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Schema"
     }
    }
    output_key: "result"
   }
   min_count: 1
  }
 }
 inputs {
  key: "statistics"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "StatisticsGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform.StatisticsGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "ExampleStatistics"
     }
    }
    output_key: "statistics"
   }
   min_count: 1
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "anomalies"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ExampleAnomalies"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "exclude_splits"
  value {
   field_value {
    string_value: "[]"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "StatisticsGen"
upstream_nodes: "schema_importer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-transform"
, pipeline_run_id='2021-12-05T10:21:51.187624')
INFO:absl:Validating schema against the computed statistics for split train.
INFO:absl:Validation complete for split train. Anomalies written to pipelines/penguin-transform/ExampleValidator/anomalies/5/Split-train.
INFO:absl:Validating schema against the computed statistics for split eval.
INFO:absl:Validation complete for split eval. Anomalies written to pipelines/penguin-transform/ExampleValidator/anomalies/5/Split-eval.
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 5 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'anomalies': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/ExampleValidator/anomalies/5"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:ExampleValidator:anomalies:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "ExampleAnomalies"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)]}) for execution 5
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Component ExampleValidator is finished.
INFO:absl:Component Trainer is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.trainer.component.Trainer"
 }
 id: "Trainer"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform.Trainer"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "examples"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "CsvExampleGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform.CsvExampleGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Examples"
     }
    }
    output_key: "examples"
   }
   min_count: 1
  }
 }
 inputs {
  key: "transform_graph"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "Transform"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform.Transform"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "TransformGraph"
     }
    }
    output_key: "transform_graph"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "model"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Model"
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "model_run"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ModelRun"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "custom_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "eval_args"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"num_steps\": 5\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "module_path"
  value {
   field_value {
    string_value: "penguin_utils@pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "train_args"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"num_steps\": 100\n}"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "CsvExampleGen"
upstream_nodes: "Transform"
downstream_nodes: "Pusher"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
I1205 10:22:11.785852 24712 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Going to run a new execution 6
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=6, input_dict={'examples': [Artifact(artifact: id: 1
type_id: 15
uri: "pipelines/penguin-transform/CsvExampleGen/examples/1"
properties {
 key: "split_names"
 value {
  string_value: "[\"train\", \"eval\"]"
 }
}
custom_properties {
 key: "file_format"
 value {
  string_value: "tfrecords_gzip"
 }
}
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:single_split,num_files:1,total_bytes:13161,xor_checksum:1638699709,sum_checksum:1638699709"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:CsvExampleGen:examples:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "payload_format"
 value {
  string_value: "FORMAT_TF_EXAMPLE"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1638699713316
last_update_time_since_epoch: 1638699713316
, artifact_type: id: 15
name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)], 'transform_graph': [Artifact(artifact: id: 9
type_id: 23
uri: "pipelines/penguin-transform/Transform/transform_graph/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Transform:transform_graph:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1638699731712
last_update_time_since_epoch: 1638699731712
, artifact_type: id: 23
name: "TransformGraph"
)]}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'model': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Trainer/model/6"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Trainer:model:0"
 }
}
, artifact_type: name: "Model"
)], 'model_run': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Trainer/model_run/6"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Trainer:model_run:0"
 }
}
, artifact_type: name: "ModelRun"
)]}), exec_properties={'custom_config': 'null', 'train_args': '{\n "num_steps": 100\n}', 'module_path': 'penguin_utils@pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl', 'eval_args': '{\n "num_steps": 5\n}'}, execution_output_uri='pipelines/penguin-transform/Trainer/.system/executor_execution/6/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-transform/Trainer/.system/stateful_working_dir/2021-12-05T10:21:51.187624', tmp_dir='pipelines/penguin-transform/Trainer/.system/executor_execution/6/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.trainer.component.Trainer"
 }
 id: "Trainer"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform.Trainer"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "examples"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "CsvExampleGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform.CsvExampleGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Examples"
     }
    }
    output_key: "examples"
   }
   min_count: 1
  }
 }
 inputs {
  key: "transform_graph"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "Transform"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform.Transform"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "TransformGraph"
     }
    }
    output_key: "transform_graph"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "model"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Model"
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "model_run"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ModelRun"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "custom_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "eval_args"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"num_steps\": 5\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "module_path"
  value {
   field_value {
    string_value: "penguin_utils@pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "train_args"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"num_steps\": 100\n}"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "CsvExampleGen"
upstream_nodes: "Transform"
downstream_nodes: "Pusher"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-transform"
, pipeline_run_id='2021-12-05T10:21:51.187624')
INFO:absl:Train on the 'train' split when train_args.splits is not set.
INFO:absl:Evaluate on the 'eval' split when eval_args.splits is not set.
INFO:absl:udf_utils.get_fn {'custom_config': 'null', 'train_args': '{\n "num_steps": 100\n}', 'module_path': 'penguin_utils@pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl', 'eval_args': '{\n "num_steps": 5\n}'} 'run_fn'
INFO:absl:Installing 'pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl' to a temporary directory.
INFO:absl:Executing: ['/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python', '-m', 'pip', 'install', '--target', '/tmp/tmpfnmreae0', 'pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl']
Processing ./pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl
INFO:absl:Successfully installed 'pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl'.
INFO:absl:Training model.
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature island has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature sex has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
Installing collected packages: tfx-user-code-Trainer
Successfully installed tfx-user-code-Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9
INFO:tensorflow:tensorflow_text is not available.
INFO:tensorflow:tensorflow_text is not available.
INFO:tensorflow:tensorflow_decision_forests is not available.
INFO:tensorflow:tensorflow_decision_forests is not available.
INFO:tensorflow:struct2tensor is not available.
INFO:tensorflow:struct2tensor is not available.
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature island has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature sex has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Model: "model"
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:Layer (type)          Output Shape     Param #   Connected to           
INFO:absl:==================================================================================================
INFO:absl:culmen_length_mm (InputLayer)  [(None, 1)]     0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:culmen_depth_mm (InputLayer)  [(None, 1)]     0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:flipper_length_mm (InputLayer) [(None, 1)]     0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:body_mass_g (InputLayer)    [(None, 1)]     0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:concatenate (Concatenate)    (None, 4)      0      culmen_length_mm[0][0]      
INFO:absl:                                 culmen_depth_mm[0][0]      
INFO:absl:                                 flipper_length_mm[0][0]     
INFO:absl:                                 body_mass_g[0][0]        
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:dense (Dense)          (None, 8)      40     concatenate[0][0]        
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:dense_1 (Dense)         (None, 8)      72     dense[0][0]           
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:dense_2 (Dense)         (None, 3)      27     dense_1[0][0]          
INFO:absl:==================================================================================================
INFO:absl:Total params: 139
INFO:absl:Trainable params: 139
INFO:absl:Non-trainable params: 0
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
100/100 [==============================] - 1s 4ms/step - loss: 0.2132 - sparse_categorical_accuracy: 0.9490 - val_loss: 0.0102 - val_sparse_categorical_accuracy: 1.0000
INFO:tensorflow:Assets written to: pipelines/penguin-transform/Trainer/model/6/Format-Serving/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: pipelines/penguin-transform/Trainer/model/6/Format-Serving/assets
INFO:absl:Training complete. Model written to pipelines/penguin-transform/Trainer/model/6/Format-Serving. ModelRun written to pipelines/penguin-transform/Trainer/model_run/6
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 6 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'model': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Trainer/model/6"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Trainer:model:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "Model"
)], 'model_run': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Trainer/model_run/6"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Trainer:model_run:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "ModelRun"
)]}) for execution 6
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
I1205 10:22:18.036643 24712 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:Component Trainer is finished.
I1205 10:22:18.041664 24712 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:Component Pusher is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.pusher.component.Pusher"
 }
 id: "Pusher"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform.Pusher"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "model"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "Trainer"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform.Trainer"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Model"
     }
    }
    output_key: "model"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "pushed_model"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "PushedModel"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "custom_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "push_destination"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"filesystem\": {\n  \"base_directory\": \"serving_model/penguin-transform\"\n }\n}"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "Trainer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
I1205 10:22:18.063011 24712 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Going to run a new execution 7
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=7, input_dict={'model': [Artifact(artifact: id: 12
type_id: 26
uri: "pipelines/penguin-transform/Trainer/model/6"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Trainer:model:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1638699738045
last_update_time_since_epoch: 1638699738045
, artifact_type: id: 26
name: "Model"
)]}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'pushed_model': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Pusher/pushed_model/7"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Pusher:pushed_model:0"
 }
}
, artifact_type: name: "PushedModel"
)]}), exec_properties={'push_destination': '{\n "filesystem": {\n  "base_directory": "serving_model/penguin-transform"\n }\n}', 'custom_config': 'null'}, execution_output_uri='pipelines/penguin-transform/Pusher/.system/executor_execution/7/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-transform/Pusher/.system/stateful_working_dir/2021-12-05T10:21:51.187624', tmp_dir='pipelines/penguin-transform/Pusher/.system/executor_execution/7/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.pusher.component.Pusher"
 }
 id: "Pusher"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform.Pusher"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "model"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "Trainer"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform.Trainer"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Model"
     }
    }
    output_key: "model"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "pushed_model"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "PushedModel"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "custom_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "push_destination"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"filesystem\": {\n  \"base_directory\": \"serving_model/penguin-transform\"\n }\n}"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "Trainer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-transform"
, pipeline_run_id='2021-12-05T10:21:51.187624')
WARNING:absl:Pusher is going to push the model without validation. Consider using Evaluator or InfraValidator in your pipeline.
INFO:absl:Model version: 1638699738
INFO:absl:Model written to serving path serving_model/penguin-transform/1638699738.
INFO:absl:Model pushed to pipelines/penguin-transform/Pusher/pushed_model/7.
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 7 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'pushed_model': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Pusher/pushed_model/7"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Pusher:pushed_model:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "PushedModel"
)]}) for execution 7
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Component Pusher is finished.
I1205 10:22:18.092860 24712 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type

คุณควรเห็น "INFO:absl:Component Pusher is done" ถ้าไปป์ไลน์สำเร็จ

องค์ประกอบที่ผลักดันรูปแบบการฝึกอบรมให้กับ SERVING_MODEL_DIR ซึ่งเป็น serving_model/penguin-transform ไดเรกทอรีถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนตัวแปรในขั้นตอนก่อนหน้านี้ คุณสามารถดูผลลัพธ์จากเบราว์เซอร์ไฟล์ในแผงด้านซ้ายใน Colab หรือใช้คำสั่งต่อไปนี้:

# List files in created model directory.
find {SERVING_MODEL_DIR}
serving_model/penguin-transform
serving_model/penguin-transform/1638699738
serving_model/penguin-transform/1638699738/keras_metadata.pb
serving_model/penguin-transform/1638699738/assets
serving_model/penguin-transform/1638699738/variables
serving_model/penguin-transform/1638699738/variables/variables.data-00000-of-00001
serving_model/penguin-transform/1638699738/variables/variables.index
serving_model/penguin-transform/1638699738/saved_model.pb

นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบลายเซ็นของรูปแบบที่สร้างขึ้นโดยใช้ saved_model_cli เครื่องมือ

saved_model_cli show --dir {SERVING_MODEL_DIR}/$(ls -1 {SERVING_MODEL_DIR} | sort -nr | head -1) --tag_set serve --signature_def serving_default
The given SavedModel SignatureDef contains the following input(s):
 inputs['examples'] tensor_info:
   dtype: DT_STRING
   shape: (-1)
   name: serving_default_examples:0
The given SavedModel SignatureDef contains the following output(s):
 outputs['output_0'] tensor_info:
   dtype: DT_FLOAT
   shape: (-1, 3)
   name: StatefulPartitionedCall_2:0
Method name is: tensorflow/serving/predict

เพราะเรากำหนด serving_default กับของเราเอง serve_tf_examples_fn ฟังก์ชั่นแสดงให้เห็นลายเซ็นที่ใช้ในสายเดียว ข้อความนี้เป็นสตริงต่อเนื่องของ tf.Examples และจะถูกแยกกับ tf.io.parse_example () ฟังก์ชั่นที่เรากำหนดไว้ก่อนหน้านี้ (เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยว tf.Examples ที่นี่ )

เราสามารถโหลดโมเดลที่ส่งออกและลองอนุมานด้วยตัวอย่างบางส่วน

# Find a model with the latest timestamp.
model_dirs = (item for item in os.scandir(SERVING_MODEL_DIR) if item.is_dir())
model_path = max(model_dirs, key=lambda i: int(i.name)).path

loaded_model = tf.keras.models.load_model(model_path)
inference_fn = loaded_model.signatures['serving_default']
WARNING:tensorflow:Inconsistent references when loading the checkpoint into this object graph. Either the Trackable object references in the Python program have changed in an incompatible way, or the checkpoint was generated in an incompatible program.

Two checkpoint references resolved to different objects (<keras.saving.saved_model.load.TensorFlowTransform>TransformFeaturesLayer object at 0x7f5b0836e3d0> and <keras.engine.input_layer.InputLayer object at 0x7f5b091aa550>).
WARNING:tensorflow:Inconsistent references when loading the checkpoint into this object graph. Either the Trackable object references in the Python program have changed in an incompatible way, or the checkpoint was generated in an incompatible program.

Two checkpoint references resolved to different objects (<keras.saving.saved_model.load.TensorFlowTransform>TransformFeaturesLayer object at 0x7f5b0836e3d0> and <keras.engine.input_layer.InputLayer object at 0x7f5b091aa550>).
# Prepare an example and run inference.
features = {
 'culmen_length_mm': tf.train.Feature(float_list=tf.train.FloatList(value=[49.9])),
 'culmen_depth_mm': tf.train.Feature(float_list=tf.train.FloatList(value=[16.1])),
 'flipper_length_mm': tf.train.Feature(int64_list=tf.train.Int64List(value=[213])),
 'body_mass_g': tf.train.Feature(int64_list=tf.train.Int64List(value=[5400])),
}
example_proto = tf.train.Example(features=tf.train.Features(feature=features))
examples = example_proto.SerializeToString()

result = inference_fn(examples=tf.constant([examples]))
print(result['output_0'].numpy())
[[-2.5357873 -3.0600576 3.4993587]]

องค์ประกอบที่สามซึ่งสอดคล้องกับสปีชีส์ 'Gentoo' คาดว่าจะใหญ่ที่สุดในสามกลุ่ม

ขั้นตอนถัดไป

หากคุณต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนองค์ประกอบดู Transform คู่มือตัวแทน คุณสามารถค้นหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ https://www.tensorflow.org/tfx/tutorials

โปรดดู เข้าใจ TFX วางท่อ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดต่าง ๆ ใน TFX