TensorFlow được liên kết

Nền tảng TensorFlow Federated (TFF) bao gồm hai lớp:

  • Federated Learning (FL) , giao diện cấp cao để cắm Keras hiện có hoặc máy học tập mô hình phi Keras vào khuôn khổ TFF. Bạn có thể thực hiện các tác vụ cơ bản, chẳng hạn như đào tạo hoặc đánh giá liên kết, mà không cần phải nghiên cứu chi tiết về các thuật toán học liên kết.
  • Federated Core (FC) , giao diện hạ cấp để xác thể hiện thuật toán tùy chỉnh liên bằng cách kết hợp TensorFlow với những hoạt động truyền thông phân phối trong một môi trường lập trình chức năng mạnh mẽ, đánh máy.

Bắt đầu với những hướng dẫn TFF mà hướng dẫn bạn qua các khái niệm TFF chính và API sử dụng ví dụ thực tế. Đảm bảo tuân theo các hướng dẫn cài đặt cấu hình môi trường của bạn để sử dụng với TFF.

Các hướng dẫn chi tiết hơn (xem thanh bên trái của trang này) sau đó cung cấp thông tin tham khảo về các chủ đề quan trọng.