DataType

publiczne końcowe wyliczenie DataType

Reprezentuje typ elementów w TensorFlow Lite Tensor jako wyliczenie.

Metody odziedziczone

Wyliczenie wartości

public static final DataType BOOL

Bool.

publiczny statyczny końcowy DataType FLOAT32

32-bitowa liczba zmiennoprzecinkowa pojedynczej precyzji.

publiczny statyczny końcowy DataType INT16

16-bitowa liczba całkowita ze znakiem.

publiczny statyczny końcowy DataType INT32

32-bitowa liczba całkowita ze znakiem.

publiczny statyczny końcowy DataType INT64

64-bitowa liczba całkowita ze znakiem.

publiczny statyczny końcowy DataType INT8

8-bitowa liczba całkowita ze znakiem.

publiczny statyczny końcowy typ danych STRING

Smyczki.

publiczny statyczny końcowy DataType UINT8

8-bitowa liczba całkowita bez znaku.