Delegate

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.
رابط عمومی نماینده
زیر کلاس های غیر مستقیم شناخته شده

بسته بندی برای نماینده بومی TensorFlow Lite.

اگر یک پیاده‌سازی نماینده منابع یا حافظه اضافی را در خود جای دهد که باید به صراحت آزاد شوند، بهترین روش این است که یک متد close() را به پیاده‌سازی اضافه کنید و زمانی که نمونه delegate دیگر استفاده نمی‌شود، از کلاینت بخواهید آن را صریحاً فراخوانی کند. در حالی که این رویکرد از نظر فنی امکان اشتراک‌گذاری یک نمونه نماینده را در چندین نمونه مفسر فراهم می‌کند، پیاده‌سازی نماینده باید صریحاً از این پشتیبانی کند.

روش های عمومی

خالی
بستن ()
نماینده را می بندد و منابع مرتبط با آن را آزاد می کند.
انتزاعی طولانی
getNativeHandle ()
یک دسته بومی را به پیاده‌سازی نماینده TensorFlow Lite برمی‌گرداند.

روش های ارثی

روش های عمومی

بسته شدن فضای خالی عمومی ()

نماینده را می بندد و منابع مرتبط با آن را آزاد می کند.

بر خلاف روش اعلام شده در رابط پایه Closeable ، این روش استثناهای بررسی شده را پرتاب نمی کند.

انتزاع عمومی طولانی getNativeHandle ()

یک دسته بومی را به پیاده‌سازی نماینده TensorFlow Lite برمی‌گرداند.

توجه: Delegate جاوا مالکیت نمونه نماینده بومی را حفظ می کند و باید از وجود آن در طول مدت استفاده با هر نمونه InterpreterApi اطمینان حاصل کند.

توجه: نمونه نماینده بومی ممکن است ایجاد نشود تا زمانی که نماینده به یک مترجم متصل نشده باشد، بنابراین این متد نباید تا زمانی که یک مفسر با این نماینده ساخته شده است فراخوانی شود.

برمی گرداند
  • دسته نماینده بومی. در C/C++، این باید نشانگر «TfLiteOpaqueDelegate» باشد.
پرتاب می کند
IllegalStateException اگر قبل از ساخته شدن نمونه نماینده بومی فراخوانی شود.