InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime

publiczne statyczne wyliczenie końcowe InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime

Wyliczenie reprezentujące, skąd pobrać implementację środowiska uruchomieniowego TensorFlow Lite.

Różnica między tą klasą a klasą RuntimeFlavor: Ta klasa określa preferencje , które środowisko uruchomieniowe ma być używane, podczas gdy RuntimeFlavor określa, które dokładnie środowisko uruchomieniowe jest używane.

Metody odziedziczone

Wyliczenie wartości

publiczny statyczny końcowy InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime FROM_APPLICATION_ONLY

Użyj implementacji środowiska wykonawczego TF Lite, która jest połączona z aplikacją. Jeśli nie ma odpowiedniej implementacji środowiska wykonawczego TF Lite połączonej z aplikacją, próba utworzenia instancji InterpreterApi z tym ustawieniem TfLiteRuntime spowoduje zgłoszenie wyjątku IllegalStateException (nawet jeśli system operacyjny lub usługi systemowe mogą zapewnić implementację środowiska wykonawczego TF Lite).

To jest ustawienie domyślne. To ustawienie jest również odpowiednie dla aplikacji, które muszą działać w systemach, które nie zapewniają implementacji środowiska wykonawczego TF Lite.

publiczny statyczny końcowy InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime FROM_SYSTEM_ONLY

Użyj implementacji środowiska wykonawczego TF Lite dostarczonej przez system operacyjny lub usługi systemowe. Zostanie to uzyskane z biblioteki systemowej/obiektu udostępnionego/usługi, takiej jak Usługi Google Play. Może być nowsza niż wersja podłączona do aplikacji (jeśli istnieje). Jeśli system nie zapewnia odpowiedniej implementacji środowiska wykonawczego TF Lite, próba utworzenia instancji InterpreterApi z tym ustawieniem TfLiteRuntime spowoduje zgłoszenie wyjątku IllegalStateException (nawet jeśli istnieje implementacja środowiska wykonawczego TF Lite połączona z aplikacją).

To ustawienie jest odpowiednie dla kodu, który będzie korzystał ze środowiska uruchomieniowego TF Lite dostarczonego przez system, co może zmniejszyć rozmiar pliku binarnego aplikacji i może być aktualizowany częściej.

publiczny statyczny końcowy InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime PREFER_SYSTEM_OVER_APPLICATION

Użyj dostarczonej przez system implementacji środowiska wykonawczego TF Lite, jeśli taka istnieje, w przeciwnym razie użyj implementacji środowiska wykonawczego TF Lite połączonej z aplikacją, jeśli taka istnieje. Jeśli w żadnej lokalizacji nie można znaleźć odpowiedniego środowiska wykonawczego TF Lite, próba utworzenia instancji InterpreterApi z tym ustawieniem TFLiteRuntime spowoduje zgłoszenie wyjątku IllegalStateException. Jeśli istnieje zarówno odpowiedni runtime TF Lite połączony z aplikacją, jak i odpowiedni runtime TF Lite dostarczony przez system, zostanie użyty ten dostarczony przez system.

To ustawienie jest odpowiednie do użycia w kodzie, który nie dba o to, skąd pochodzi środowisko wykonawcze TF Lite (np. warstwy oprogramowania pośredniego).