השתתפו בסימפוזיון נשים ב-ML ב-7 בדצמבר הירשמו עכשיו

TensorOperator

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.
TensorOperator ממשק ציבורי
כיתות משנה עקיפות

חל פעולה מסוימת על TensorBuffers.

שיטות ציבוריות

מופשט TensorBuffer

שיטות תורשתיות

שיטות ציבוריות

הציבור מופשט TensorBuffer חל ( TensorBuffer קלט)

פרמטרים
קֶלֶט
ראה גם