BaseOptions

publiczna klasa abstrakcyjna BaseOptions

Opcje ogólnej konfiguracji interfejsów API zadań.

Klasy zagnieżdżone

klasa BaseOptions.Builder Konstruktor dla BaseOptions .

Konstruktorzy publiczni

Metody publiczne

statyczne BaseOptions.Builder

Metody dziedziczone

Konstruktorzy publiczni

publiczne opcje bazowe ()

Metody publiczne

public static BaseOptions.Builder konstruktor ()