BaseTaskApi

publiczna klasa abstrakcyjna BaseTaskApi
Znane podklasy bezpośrednie
Znane podklasy pośrednie

Klasa bazowa dla interfejsu API zadań zapewnia wspólną logikę ładowania/rozładowywania natywnych bibliotek do swojego odpowiednika w języku C++.

Metody publiczne

zsynchronizowana pustka
zamknąć ()
Zwolnij pamięć przydzieloną z C++ i wyrejestruj bibliotekę z uchwytu statycznego.
długi
wartość logiczna

Metody dziedziczone

Metody publiczne

publiczna synchronizowana nieważność zamknij ()

Zwolnij pamięć przydzieloną z C++ i wyrejestruj bibliotekę z uchwytu statycznego.

publiczny długi getNativeHandle ()

publiczna wartość logiczna isClosed ()