BaseTaskApi

genel soyut sınıf BaseTaskApi
Bilinen Doğrudan Alt Sınıflar
Bilinen Dolaylı Alt Sınıflar

Görev API'si için temel sınıf, yerel kütüphaneleri C++ karşılığına yüklemek/kaldırmak için paylaşılan mantık sağlar.

Genel Yöntemler

senkronize geçersiz
kapalı ()
C++'dan ayrılan belleği serbest bırakın ve kitaplığın statik tutucudan kaydını kaldırın.
uzun
boolean
kapalı ()

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

genel senkronize void close ()

C++'dan ayrılan belleği serbest bırakın ve kitaplığın statik tutucudan kaydını kaldırın.

genel uzun getNativeHandle ()

genel booleanKapalı ()