Tensorflow Lite Core ML temsilcisi

TensorFlow Lite Core ML temsilcisi, TensorFlow Lite modellerinin Core ML çerçevesinde çalıştırılmasına olanak tanır ve bu da iOS cihazlarda daha hızlı model çıkarımına neden olur.

Desteklenen iOS sürümleri ve cihazlar:

 • iOS 12 ve üzeri. Eski iOS sürümlerinde, Core ML temsilcisi otomatik olarak CPU'ya geri dönecektir.
 • Varsayılan olarak, Core ML temsilcisi, daha hızlı çıkarım için Neural Engine kullanmak üzere yalnızca A12 SoC ve sonraki sürümleri (iPhone Xs ve sonrası) olan cihazlarda etkinleştirilecektir. Core ML temsilcisini eski cihazlarda da kullanmak istiyorsanız lütfen en iyi uygulamalara bakın

Desteklenen modeller

Core ML temsilcisi şu anda kayan (FP32 ve FP16) modellerini desteklemektedir.

Core ML temsilcisini kendi modelinizde denemek

Core ML temsilcisi, TensorFlow lite CocoaPods'un gecelik sürümüne zaten dahil edildi. Core ML temsilcisini kullanmak için, TensorFlow lite pod'unuzu CoreML alt CoreML CoreML'yi CoreML şekilde Podfile .

target 'YourProjectName'
 pod 'TensorFlowLiteSwift/CoreML', '~> 2.4.0' # Or TensorFlowLiteObjC/CoreML

VEYA

# Particularily useful when you also want to include 'Metal' subspec.
target 'YourProjectName'
 pod 'TensorFlowLiteSwift', '~> 2.4.0', :subspecs => ['CoreML']

Swift

  let coreMLDelegate = CoreMLDelegate()
  var interpreter: Interpreter

  // Core ML delegate will only be created for devices with Neural Engine
  if coreMLDelegate != nil {
   interpreter = try Interpreter(modelPath: modelPath,
                  delegates: [coreMLDelegate!])
  } else {
   interpreter = try Interpreter(modelPath: modelPath)
  }
   

Amaç-C


  // Import module when using CocoaPods with module support
  @import TFLTensorFlowLite;

  // Or import following headers manually
  # import "tensorflow/lite/objc/apis/TFLCoreMLDelegate.h"
  # import "tensorflow/lite/objc/apis/TFLTensorFlowLite.h"

  // Initialize Core ML delegate
  TFLCoreMLDelegate* coreMLDelegate = [[TFLCoreMLDelegate alloc] init];

  // Initialize interpreter with model path and Core ML delegate
  TFLInterpreterOptions* options = [[TFLInterpreterOptions alloc] init];
  NSError* error = nil;
  TFLInterpreter* interpreter = [[TFLInterpreter alloc]
                  initWithModelPath:modelPath
                       options:options
                      delegates:@[ coreMLDelegate ]
                        error:&error];
  if (error != nil) { /* Error handling... */ }

  if (![interpreter allocateTensorsWithError:&error]) { /* Error handling... */ }
  if (error != nil) { /* Error handling... */ }

  // Run inference ...
   

C (2.3.0'a kadar)

  #include "tensorflow/lite/delegates/coreml/coreml_delegate.h"

  // Initialize interpreter with model
  TfLiteModel* model = TfLiteModelCreateFromFile(model_path);

  // Initialize interpreter with Core ML delegate
  TfLiteInterpreterOptions* options = TfLiteInterpreterOptionsCreate();
  TfLiteDelegate* delegate = TfLiteCoreMlDelegateCreate(NULL); // default config
  TfLiteInterpreterOptionsAddDelegate(options, delegate);
  TfLiteInterpreterOptionsDelete(options);

  TfLiteInterpreter* interpreter = TfLiteInterpreterCreate(model, options);

  TfLiteInterpreterAllocateTensors(interpreter);

  // Run inference ...

  /* ... */

  // Dispose resources when it is no longer used.
  // Add following code to the section where you dispose of the delegate
  // (e.g. `dealloc` of class).

  TfLiteInterpreterDelete(interpreter);
  TfLiteCoreMlDelegateDelete(delegate);
  TfLiteModelDelete(model);
   

En iyi uygulamalar

Neural Engine olmayan cihazlarda Core ML temsilcisini kullanma

Varsayılan olarak, Core ML temsilcisi yalnızca cihazda Neural Engine varsa oluşturulur ve temsilci oluşturulmazsa null döndürür. Core ML temsilcisini başka ortamlarda (örneğin simülatör) çalıştırmak istiyorsanız, .all temsilci oluştururken .all seçeneğini bir seçenek olarak .all . C ++ (ve Objective-C) üzerinde, TfLiteCoreMlDelegateAllDevices . Aşağıdaki örnek, bunun nasıl yapılacağını göstermektedir:

Swift

  var options = CoreMLDelegate.Options()
  options.enabledDevices = .all
  let coreMLDelegate = CoreMLDelegate(options: options)!
  let interpreter = try Interpreter(modelPath: modelPath,
                   delegates: [coreMLDelegate])
   

Amaç-C

  TFLCoreMLDelegateOptions* coreMLOptions = [[TFLCoreMLDelegateOptions alloc] init];
  coreMLOptions.enabledDevices = TFLCoreMLDelegateEnabledDevicesAll;
  TFLCoreMLDelegate* coreMLDelegate = [[TFLCoreMLDelegate alloc]
                     initWithOptions:coreMLOptions];

  // Initialize interpreter with delegate
   

C

  TfLiteCoreMlDelegateOptions options;
  options.enabled_devices = TfLiteCoreMlDelegateAllDevices;
  TfLiteDelegate* delegate = TfLiteCoreMlDelegateCreate(&options);
  // Initialize interpreter with delegate
   

Yedek olarak Metal (GPU) temsilcisini kullanma.

Core ML temsilcisi oluşturulmadığında, alternatif olarak performans avantajlarından yararlanmak için Metal temsilcisini kullanmaya devam edebilirsiniz. Aşağıdaki örnek, bunun nasıl yapılacağını göstermektedir:

Swift

  var delegate = CoreMLDelegate()
  if delegate == nil {
   delegate = MetalDelegate() // Add Metal delegate options if necessary.
  }

  let interpreter = try Interpreter(modelPath: modelPath,
                   delegates: [delegate!])
   

Amaç-C

  TFLDelegate* delegate = [[TFLCoreMLDelegate alloc] init];
  if (!delegate) {
   // Add Metal delegate options if necessary
   delegate = [[TFLMetalDelegate alloc] init];
  }
  // Initialize interpreter with delegate
   

C

  TfLiteCoreMlDelegateOptions options = {};
  delegate = TfLiteCoreMlDelegateCreate(&options);
  if (delegate == NULL) {
   // Add Metal delegate options if necessary
   delegate = TFLGpuDelegateCreate(NULL);
  }
  // Initialize interpreter with delegate
   

Temsilci oluşturma mantığı, Neural Engine kullanılabilirliğini belirlemek için aygıtın makine kimliğini (ör. İPhone11,1) okur. Daha fazla ayrıntı için koda bakın. Alternatif olarak, DeviceKit gibi diğer kitaplıkları kullanarak kendi grup dışı bırakma aygıtlarınızı uygulayabilirsiniz .

Eski Core ML sürümünü kullanma

İOS 13, Core ML 3'ü desteklese de, model Core ML 2 model spesifikasyonuyla dönüştürüldüğünde daha iyi çalışabilir. Hedef dönüştürme sürümü varsayılan olarak en son sürüme ayarlanmıştır, ancak bunu, temsilci seçeneğinde coreMLVersion ( coreml_version , C API'de coreml_version ) eski sürüme ayarlayarak değiştirebilirsiniz.

Desteklenen operasyonlar

Aşağıdaki operasyonlar Core ML temsilcisi tarafından desteklenir.

 • Ekle
  • Yalnızca belirli şekiller yayınlanabilir. Core ML tensör düzeninde, aşağıdaki tensör şekilleri yayınlanabilir. [B, C, H, W] , [B, C, 1, 1] , [B, 1, H, W] , [B, 1, 1, 1] .
 • Ortalama Havuz2D
 • Concat
  • Kanal ekseni boyunca birleştirme yapılmalıdır.
 • Dönş2D
  • Ağırlıklar ve önyargı sabit olmalıdır.
 • Derinlik Yönünde Dönüştürme2D
  • Ağırlıklar ve önyargı sabit olmalıdır.
 • Tam Bağlı (diğer adıyla Yoğun veya İç Ürün)
  • Ağırlıklar ve önyargı (varsa) sabit olmalıdır.
  • Yalnızca tek toplu davayı destekler. Son boyut dışında girdi boyutları 1 olmalıdır.
 • Hardswish
 • Lojistik (Sigmoid olarak da bilinir)
 • MaxPool2D
 • MirrorPad
  • REFLECT modu ile yalnızca 4D girişi desteklenir. Dolgu sabit olmalıdır ve yalnızca H ve W boyutları için izin verilir.
 • Mul
  • Yalnızca belirli şekiller yayınlanabilir. Core ML tensör düzeninde, aşağıdaki tensör şekilleri yayınlanabilir. [B, C, H, W] , [B, C, 1, 1] , [B, 1, H, W] , [B, 1, 1, 1] .
 • Ped ve PadV2
  • Yalnızca 4D girişi desteklenir. Dolgu sabit olmalıdır ve yalnızca H ve W boyutları için izin verilir.
 • Relu
 • ReluN1To1
 • Relu6
 • Yeniden şekillendir
  • Yalnızca hedef Core ML sürümü 2 olduğunda desteklenir, Core ML 3 hedeflenirken desteklenmez.
 • Yeniden Boyutlandır
 • SoftMax
 • Tanh
 • TransposeConv
  • Ağırlıklar sabit olmalıdır.

geri bildirim

Sorunlar için lütfen yeniden üretmek için gerekli tüm ayrıntılarla bir GitHub sorunu oluşturun.

SSS

 • CoreML temsilcisi, bir grafik desteklenmeyen operasyonlar içeriyorsa CPU'ya geri dönüşü destekliyor mu?
  • Evet
 • CoreML temsilcisi iOS Simulator'da çalışıyor mu?
  • Evet. Kitaplık, bir simülatörde çalışabilmesi için x86 ve x86_64 hedeflerini içerir, ancak CPU üzerinde performans artışı görmezsiniz.
 • TensorFlow Lite ve CoreML temsilcisi MacOS'u destekliyor mu?
  • TensorFlow Lite yalnızca iOS'ta test edilir, MacOS'ta test edilmez.
 • Özel TF Lite operasyonları destekleniyor mu?
  • Hayır, CoreML temsilcisi özel operasyonları desteklemez ve CPU'ya geri dönerler.

API'ler