Zainstaluj Optymalizację modelu TensorFlow

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Zaleca się utworzenie wirtualnego środowiska Pythona przed przystąpieniem do instalacji. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji instalacji TensorFlow.

Stabilne konstrukcje

Aby zainstalować najnowszą wersję, uruchom następujące polecenie:

# Installing with the `--upgrade` flag ensures you'll get the latest version.
pip install --user --upgrade tensorflow-model-optimization

Szczegółowe informacje o wydaniu znajdziesz w naszych informacjach o wydaniu .

Aby uzyskać wymaganą wersję TensorFlow i inne informacje dotyczące zgodności, zobacz sekcję API Compatibility Matrix na stronie Przegląd, aby zapoznać się z techniką, której zamierzasz użyć. Na przykład do przycinania strona Przegląd znajduje się tutaj .

Ponieważ TensorFlow nie jest uwzględniony jako zależność pakietu TensorFlow Model Optimization (w setup.py ), musisz jawnie zainstalować pakiet TensorFlow ( tf-nightly lub tf-nightly-gpu ). Pozwala nam to na utrzymanie jednego pakietu zamiast osobnych pakietów dla TensorFlow obsługujących CPU i GPU.

Instalowanie ze źródła

Możesz także zainstalować ze źródła. Wymaga to systemu budowania Bazel .

# To install dependencies on Ubuntu:
# sudo apt-get install bazel git python-pip
# For other platforms, see Bazel docs above.
git clone https://github.com/tensorflow/model-optimization.git
cd model-optimization
bazel build --copt=-O3 --copt=-march=native :pip_pkg
PKGDIR=$(mktemp -d)
./bazel-bin/pip_pkg $PKGDIR
pip install --user --upgrade $PKGDIR/*.whl