Dalsza optymalizacja

Gdy wstępnie zoptymalizowane modele i narzędzia poszkoleniowe nie spełniają Twojego przypadku użycia, następnym krokiem jest wypróbowanie różnych narzędzi do trenowania.

Narzędzia czasu uczenia połączone są z funkcją straty modelu nad danymi uczącymi, dzięki czemu model może „dostosować się” do zmian wprowadzonych przez technikę optymalizacji.

Punktem wyjścia do korzystania z naszych szkoleniowych interfejsów API jest skrypt szkoleniowy Keras, który można opcjonalnie zainicjować ze wstępnie wytrenowanego modelu Keras w celu dalszego dostrojenia.

Dostępne narzędzia do nauki czasu szkolenia: