Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

TensorFlow Quantum to biblioteka do hybrydowego kwantowego klasycznego uczenia maszynowego.

# A hybrid quantum-classical model.
model = tf.keras.Sequential([
  # Quantum circuit data comes in inside of tensors.
  tf.keras.Input(shape=(), dtype=tf.dtypes.string),

  # Parametrized Quantum Circuit (PQC) provides output
  # data from the input circuits run on a quantum computer.
  tfq.layers.PQC(my_circuit, [cirq.Z(q1), cirq.X(q0)]),

  # Output data from quantum computer passed through model.
  tf.keras.layers.Dense(50)
])

TensorFlow Quantum (TFQ) to biblioteka uczenia maszynowego kwantowego do szybkiego prototypowania hybrydowych kwantowo-klasycznych modeli ML. Badania nad algorytmami i aplikacjami kwantowymi mogą wykorzystać kwantowe struktury obliczeniowe Google, a wszystko to z poziomu TensorFlow.

TensorFlow Quantum koncentruje się na danych kwantowych i tworzeniu hybrydowych modeli kwantowo-klasycznych . Integruje kwantowe algorytmy obliczeniowe i logikę zaprojektowaną w Cirq i zapewnia kwantowe prymitywy obliczeniowe kompatybilne z istniejącymi interfejsami API TensorFlow, a także wydajne symulatory obwodów kwantowych. Przeczytaj więcej w białej księdze TensorFlow Quantum .

Zacznij od przeglądu , a następnie uruchom samouczki dotyczące notebooków .