Klasyfikuj tekst za pomocą BERT

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Zobacz na GitHub Pobierz notatnik Zobacz model piasty TF

Ten samouczek zawiera kompletny kod do dostrojenia BERT w celu przeprowadzenia analizy tonacji w zestawie danych z przeglądami filmów IMDB w postaci zwykłego tekstu. Oprócz uczenia modelu dowiesz się, jak wstępnie przetworzyć tekst do odpowiedniego formatu.

W tym notatniku będziesz:

 • Załaduj zbiór danych IMDB
 • Załaduj model BERT z TensorFlow Hub
 • Zbuduj własny model, łącząc BERT z klasyfikatorem
 • Trenuj swój własny model, dostrajając BERT w ramach tego
 • Zapisz swój model i użyj go do klasyfikowania zdań

Jeśli dopiero zaczynasz pracę z zestawem danych IMDB, zobacz Podstawowa klasyfikacja tekstu, aby uzyskać więcej informacji.

O BERT

BERT i inne architektury kodera Transformer odniosły ogromny sukces w różnych zadaniach w NLP (przetwarzanie języka naturalnego). Obliczają one reprezentacje języka naturalnego w przestrzeni wektorowej, które są odpowiednie do wykorzystania w modelach głębokiego uczenia się. Rodzina modeli BERT wykorzystuje architekturę kodera Transformer do przetwarzania każdego tokena tekstu wejściowego w pełnym kontekście wszystkich tokenów przed i po, stąd nazwa: Bidirectional Encoder Representations from Transformers.

Modele BERT są zwykle wstępnie przeszkolone na dużym korpusie tekstu, a następnie dostrojone do określonych zadań.

Ustawiać

# A dependency of the preprocessing for BERT inputs
pip install -q -U tensorflow-text

Użyjesz optymalizatora AdamW z tensorflow/models .

pip install -q tf-models-official
import os
import shutil

import tensorflow as tf
import tensorflow_hub as hub
import tensorflow_text as text
from official.nlp import optimization # to create AdamW optimizer

import matplotlib.pyplot as plt

tf.get_logger().setLevel('ERROR')

Analiza sentymentu

Ten notatnik szkoli model analizy nastrojów, aby klasyfikować recenzje filmów jako pozytywne lub negatywne , na podstawie tekstu recenzji.

Użyjesz zbioru danych recenzji dużych filmów, który zawiera tekst 50 000 recenzji filmów z internetowej bazy danych filmów .

Pobierz zbiór danych IMDB

Pobierzmy i wyodrębnijmy zestaw danych, a następnie zbadajmy strukturę katalogów.

url = 'https://ai.stanford.edu/~amaas/data/sentiment/aclImdb_v1.tar.gz'

dataset = tf.keras.utils.get_file('aclImdb_v1.tar.gz', url,
                 untar=True, cache_dir='.',
                 cache_subdir='')

dataset_dir = os.path.join(os.path.dirname(dataset), 'aclImdb')

train_dir = os.path.join(dataset_dir, 'train')

# remove unused folders to make it easier to load the data
remove_dir = os.path.join(train_dir, 'unsup')
shutil.rmtree(remove_dir)
Downloading data from https://ai.stanford.edu/~amaas/data/sentiment/aclImdb_v1.tar.gz
84131840/84125825 [==============================] - 7s 0us/step

Następnie text_dataset_from_directory narzędzia text_dataset_from_directory , aby utworzyć etykietętf.data.Dataset .

Zbiór danych IMDB został już podzielony na pociąg i test, ale brakuje w nim zestawu walidacyjnego. Utwórzmy zestaw walidacyjny, używając podziału 80:20 danych uczących, używając poniższego argumentu validation_split .

AUTOTUNE = tf.data.AUTOTUNE
batch_size = 32
seed = 42

raw_train_ds = tf.keras.preprocessing.text_dataset_from_directory(
  'aclImdb/train',
  batch_size=batch_size,
  validation_split=0.2,
  subset='training',
  seed=seed)

class_names = raw_train_ds.class_names
train_ds = raw_train_ds.cache().prefetch(buffer_size=AUTOTUNE)

val_ds = tf.keras.preprocessing.text_dataset_from_directory(
  'aclImdb/train',
  batch_size=batch_size,
  validation_split=0.2,
  subset='validation',
  seed=seed)

val_ds = val_ds.cache().prefetch(buffer_size=AUTOTUNE)

test_ds = tf.keras.preprocessing.text_dataset_from_directory(
  'aclImdb/test',
  batch_size=batch_size)

test_ds = test_ds.cache().prefetch(buffer_size=AUTOTUNE)
Found 25000 files belonging to 2 classes.
Using 20000 files for training.
Found 25000 files belonging to 2 classes.
Using 5000 files for validation.
Found 25000 files belonging to 2 classes.

Rzućmy okiem na kilka recenzji.

for text_batch, label_batch in train_ds.take(1):
 for i in range(3):
  print(f'Review: {text_batch.numpy()[i]}')
  label = label_batch.numpy()[i]
  print(f'Label : {label} ({class_names[label]})')
Review: b'"Pandemonium" is a horror movie spoof that comes off more stupid than funny. Believe me when I tell you, I love comedies. Especially comedy spoofs. "Airplane", "The Naked Gun" trilogy, "Blazing Saddles", "High Anxiety", and "Spaceballs" are some of my favorite comedies that spoof a particular genre. "Pandemonium" is not up there with those films. Most of the scenes in this movie had me sitting there in stunned silence because the movie wasn\'t all that funny. There are a few laughs in the film, but when you watch a comedy, you expect to laugh a lot more than a few times and that\'s all this film has going for it. Geez, "Scream" had more laughs than this film and that was more of a horror film. How bizarre is that?<br /><br />*1/2 (out of four)'
Label : 0 (neg)
Review: b"David Mamet is a very interesting and a very un-equal director. His first movie 'House of Games' was the one I liked best, and it set a series of films with characters whose perspective of life changes as they get into complicated situations, and so does the perspective of the viewer.<br /><br />So is 'Homicide' which from the title tries to set the mind of the viewer to the usual crime drama. The principal characters are two cops, one Jewish and one Irish who deal with a racially charged area. The murder of an old Jewish shop owner who proves to be an ancient veteran of the Israeli Independence war triggers the Jewish identity in the mind and heart of the Jewish detective.<br /><br />This is were the flaws of the film are the more obvious. The process of awakening is theatrical and hard to believe, the group of Jewish militants is operatic, and the way the detective eventually walks to the final violent confrontation is pathetic. The end of the film itself is Mamet-like smart, but disappoints from a human emotional perspective.<br /><br />Joe Mantegna and William Macy give strong performances, but the flaws of the story are too evident to be easily compensated."
Label : 0 (neg)
Review: b'Great documentary about the lives of NY firefighters during the worst terrorist attack of all time.. That reason alone is why this should be a must see collectors item.. What shocked me was not only the attacks, but the"High Fat Diet" and physical appearance of some of these firefighters. I think a lot of Doctors would agree with me that,in the physical shape they were in, some of these firefighters would NOT of made it to the 79th floor carrying over 60 lbs of gear. Having said that i now have a greater respect for firefighters and i realize becoming a firefighter is a life altering job. The French have a history of making great documentary\'s and that is what this is, a Great Documentary.....'
Label : 1 (pos)

Ładowanie modeli z TensorFlow Hub

Tutaj możesz wybrać, który model BERT załadujesz z TensorFlow Hub i dostroić. Dostępnych jest wiele modeli BERT.

 • BERT-Base , Uncased i siedem innych modeli z wytrenowanymi ciężarami wydanych przez oryginalnych autorów BERT.
 • Małe BERTy mają tę samą ogólną architekturę, ale mniej i/lub mniejsze bloki Transformer, co pozwala na zbadanie kompromisów między szybkością, rozmiarem i jakością.
 • ALBERT : cztery różne rozmiary „A Lite BERT”, które zmniejszają rozmiar modelu (ale nie czas obliczeń) poprzez współdzielenie parametrów między warstwami.
 • Eksperci BERT : osiem modeli, z których wszystkie mają architekturę opartą na BERT, ale oferują wybór między różnymi domenami przedtreningowymi, aby lepiej dopasować się do zadania docelowego.
 • Electra ma taką samą architekturę jak BERT (w trzech różnych rozmiarach), ale zostaje wstępnie przeszkolony jako dyskryminator w konfiguracji przypominającej generatywną sieć adwersarza (GAN).
 • BERT z Talking-Heads Attention i Gated GELU [ base , large ] ma dwa ulepszenia rdzenia architektury Transformer.

Dokumentacja modelowa na TensorFlow Hub zawiera więcej szczegółów i odniesień do literatury badawczej. Skorzystaj z powyższych łączy lub kliknij adres URL tfhub.dev wydrukowany po wykonaniu następnej komórki.

Proponuje się zacząć od małego BERT-a (z mniejszą liczbą parametrów), ponieważ są one szybsze w dostrajaniu. Jeśli lubisz mały model, ale z większą dokładnością, ALBERT może być twoją kolejną opcją. Jeśli chcesz jeszcze lepszej dokładności, wybierz jeden z klasycznych rozmiarów BERT lub ich najnowsze udoskonalenia, takie jak Electra, Talking Heads lub BERT Expert.

Oprócz modeli dostępnych poniżej, istnieje wiele wersji modeli, które są większe i mogą zapewnić jeszcze lepszą dokładność, ale są zbyt duże, aby można je było dostroić na jednym GPU. Będziesz mógł to zrobić w zadaniach Solve GLUE przy użyciu BERT na kolaboracji z TPU .

Zobaczysz w poniższym kodzie, że zmiana adresu URL tfhub.dev wystarczy, aby wypróbować którykolwiek z tych modeli, ponieważ wszystkie różnice między nimi są zawarte w SavedModels z TF Hub.

Wybierz model BERT do dostrojenia

BERT model selected      : https://tfhub.dev/tensorflow/small_bert/bert_en_uncased_L-4_H-512_A-8/1
Preprocess model auto-selected: https://tfhub.dev/tensorflow/bert_en_uncased_preprocess/3

Model przetwarzania wstępnego

Dane wejściowe tekstowe muszą zostać przekształcone w numeryczne identyfikatory tokenów i ułożone w kilka tensorów przed wprowadzeniem do BERT. TensorFlow Hub zapewnia pasujący model przetwarzania wstępnego dla każdego z omówionych powyżej modeli BERT, który implementuje tę transformację przy użyciu TF ops z biblioteki TF.text. Nie jest konieczne uruchamianie czystego kodu Pythona poza modelem TensorFlow, aby wstępnie przetworzyć tekst.

Model przetwarzania wstępnego musi być tym, do którego odwołuje się dokumentacja modelu BERT, którą można przeczytać pod adresem URL wydrukowanym powyżej. W przypadku modeli BERT z powyższej listy rozwijanej model przetwarzania wstępnego jest wybierany automatycznie.

bert_preprocess_model = hub.KerasLayer(tfhub_handle_preprocess)

Wypróbujmy model przetwarzania wstępnego na jakimś tekście i zobaczmy wynik:

text_test = ['this is such an amazing movie!']
text_preprocessed = bert_preprocess_model(text_test)

print(f'Keys    : {list(text_preprocessed.keys())}')
print(f'Shape   : {text_preprocessed["input_word_ids"].shape}')
print(f'Word Ids  : {text_preprocessed["input_word_ids"][0, :12]}')
print(f'Input Mask : {text_preprocessed["input_mask"][0, :12]}')
print(f'Type Ids  : {text_preprocessed["input_type_ids"][0, :12]}')
Keys    : ['input_type_ids', 'input_mask', 'input_word_ids']
Shape   : (1, 128)
Word Ids  : [ 101 2023 2003 2107 2019 6429 3185 999 102  0  0  0]
Input Mask : [1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0]
Type Ids  : [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]

Jak widać, teraz masz 3 wyjścia z przetwarzania wstępnego, których użyłby model BERT ( input_words_id , input_mask i input_type_ids ).

Kilka innych ważnych punktów:

 • Dane wejściowe są obcinane do 128 tokenów. Liczbę tokenów można dostosować i możesz zobaczyć więcej szczegółów na temat zadań Rozwiąż GLUE za pomocą BERT w kolaboracji z TPU .
 • input_type_ids mają tylko jedną wartość (0), ponieważ jest to jedno zdanie wejściowe. W przypadku danych wejściowych z wieloma zdaniami będzie miała jedną liczbę dla każdego wejścia.

Ponieważ ten preprocesor tekstu jest modelem TensorFlow, można go dołączyć bezpośrednio do modelu.

Korzystanie z modelu BERT

Przed wprowadzeniem BERT do własnego modelu przyjrzyjmy się jego wynikom. Załadujesz go z TF Hub i zobaczysz zwrócone wartości.

bert_model = hub.KerasLayer(tfhub_handle_encoder)
bert_results = bert_model(text_preprocessed)

print(f'Loaded BERT: {tfhub_handle_encoder}')
print(f'Pooled Outputs Shape:{bert_results["pooled_output"].shape}')
print(f'Pooled Outputs Values:{bert_results["pooled_output"][0, :12]}')
print(f'Sequence Outputs Shape:{bert_results["sequence_output"].shape}')
print(f'Sequence Outputs Values:{bert_results["sequence_output"][0, :12]}')
Loaded BERT: https://tfhub.dev/tensorflow/small_bert/bert_en_uncased_L-4_H-512_A-8/1
Pooled Outputs Shape:(1, 512)
Pooled Outputs Values:[ 0.76262873 0.99280983 -0.1861186  0.36673835 0.15233682 0.65504444
 0.9681154 -0.9486272  0.00216158 -0.9877732  0.0684272 -0.9763061 ]
Sequence Outputs Shape:(1, 128, 512)
Sequence Outputs Values:[[-0.28946388 0.3432126  0.33231565 ... 0.21300787 0.7102078
 -0.05771166]
 [-0.28742015 0.31981024 -0.2301858 ... 0.58455074 -0.21329722
  0.7269209 ]
 [-0.66157013 0.6887685 -0.87432927 ... 0.10877253 -0.26173282
  0.47855264]
 ...
 [-0.2256118 -0.28925604 -0.07064401 ... 0.4756601  0.8327715
  0.40025353]
 [-0.29824278 -0.27473143 -0.05450511 ... 0.48849759 1.0955356
  0.18163344]
 [-0.44378197 0.00930723 0.07223766 ... 0.1729009  1.1833246
  0.07897988]]

Modele BERT zwracają mapę z 3 ważnymi kluczami: pooled_output , sequence_output , encoder_outputs :

 • pooled_output reprezentuje każdą sekwencję wejściową jako całość. Kształt to [batch_size, H] . Można o tym pomyśleć jako o osadzeniu całej recenzji filmu.
 • sequence_output reprezentuje każdy token wejściowy w kontekście. Kształt to [batch_size, seq_length, H] . Możesz myśleć o tym jako o osadzeniu kontekstowym dla każdego tokena w recenzji filmu.
 • encoder_outputs to pośrednie aktywacje bloków transformatora L outputs["encoder_outputs"][i] jest [batch_size, seq_length, 1024] kształtu [batch_size, seq_length, 1024] z wyjściami i-tego bloku transformatora, dla 0 <= i < L . Ostatnia wartość listy jest równa sequence_output .

Do dostrojenia pooled_output tablicy pooled_output .

Zdefiniuj swój model

Stworzysz bardzo prosty, dostrojony model, z modelem przetwarzania wstępnego, wybranym modelem BERT, jedną warstwą Dense i Dropout.

def build_classifier_model():
 text_input = tf.keras.layers.Input(shape=(), dtype=tf.string, name='text')
 preprocessing_layer = hub.KerasLayer(tfhub_handle_preprocess, name='preprocessing')
 encoder_inputs = preprocessing_layer(text_input)
 encoder = hub.KerasLayer(tfhub_handle_encoder, trainable=True, name='BERT_encoder')
 outputs = encoder(encoder_inputs)
 net = outputs['pooled_output']
 net = tf.keras.layers.Dropout(0.1)(net)
 net = tf.keras.layers.Dense(1, activation=None, name='classifier')(net)
 return tf.keras.Model(text_input, net)

Sprawdźmy, czy model działa z danymi wyjściowymi modelu przetwarzania wstępnego.

classifier_model = build_classifier_model()
bert_raw_result = classifier_model(tf.constant(text_test))
print(tf.sigmoid(bert_raw_result))
tf.Tensor([[0.50131935]], shape=(1, 1), dtype=float32)

Dane wyjściowe są oczywiście bez znaczenia, ponieważ model nie został jeszcze przeszkolony.

Przyjrzyjmy się budowie modelu.

tf.keras.utils.plot_model(classifier_model)

png

Szkolenie modelowe

Masz teraz wszystkie elementy do trenowania modelu, w tym moduł przetwarzania wstępnego, koder BERT, dane i klasyfikator.

Funkcja strat

Ponieważ jest to problem klasyfikacji binarnej, a model wyprowadza prawdopodobieństwo (warstwa z jedną jednostką), losses.BinaryCrossentropy funkcji losses.BinaryCrossentropy .

loss = tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(from_logits=True)
metrics = tf.metrics.BinaryAccuracy()

Optymalizator

Aby dostroić, użyjmy tego samego optymalizatora, z którym BERT był pierwotnie szkolony: „Adaptive Moments” (Adam). Ten optymalizator minimalizuje straty predykcji i dokonuje regularyzacji na podstawie zaniku wagi (bez użycia momentów), co jest również znane jako AdamW .

Dla szybkości uczenia się ( init_lr ) użyjesz tego samego harmonogramu, co przedtreningiem BERT: liniowy zanik hipotetycznej początkowej szybkości uczenia się, poprzedzony liniową fazą rozgrzewki przez pierwsze 10% kroków szkolenia ( num_warmup_steps ). Zgodnie z dokumentem BERT, początkowa szybkość uczenia się jest mniejsza w przypadku dostrajania (najlepsza z 5e-5, 3e-5, 2e-5).

epochs = 5
steps_per_epoch = tf.data.experimental.cardinality(train_ds).numpy()
num_train_steps = steps_per_epoch * epochs
num_warmup_steps = int(0.1*num_train_steps)

init_lr = 3e-5
optimizer = optimization.create_optimizer(init_lr=init_lr,
                     num_train_steps=num_train_steps,
                     num_warmup_steps=num_warmup_steps,
                     optimizer_type='adamw')

Ładowanie modelu BERT i szkolenia

Korzystając z modelu classifier_model który utworzyłeś wcześniej, możesz skompilować model ze stratą, metryką i optymalizatorem.

classifier_model.compile(optimizer=optimizer,
             loss=loss,
             metrics=metrics)
print(f'Training model with {tfhub_handle_encoder}')
history = classifier_model.fit(x=train_ds,
                validation_data=val_ds,
                epochs=epochs)
Training model with https://tfhub.dev/tensorflow/small_bert/bert_en_uncased_L-4_H-512_A-8/1
Epoch 1/5
625/625 [==============================] - 83s 124ms/step - loss: 0.4881 - binary_accuracy: 0.7403 - val_loss: 0.3917 - val_binary_accuracy: 0.8340
Epoch 2/5
625/625 [==============================] - 77s 124ms/step - loss: 0.3296 - binary_accuracy: 0.8518 - val_loss: 0.3714 - val_binary_accuracy: 0.8450
Epoch 3/5
625/625 [==============================] - 78s 124ms/step - loss: 0.2530 - binary_accuracy: 0.8939 - val_loss: 0.4036 - val_binary_accuracy: 0.8486
Epoch 4/5
625/625 [==============================] - 78s 124ms/step - loss: 0.1968 - binary_accuracy: 0.9226 - val_loss: 0.4468 - val_binary_accuracy: 0.8502
Epoch 5/5
625/625 [==============================] - 78s 124ms/step - loss: 0.1604 - binary_accuracy: 0.9392 - val_loss: 0.4716 - val_binary_accuracy: 0.8498

Oceń model

Zobaczmy, jak sprawuje się model. Zostaną zwrócone dwie wartości. Strata (liczba, która reprezentuje błąd, niższe wartości są lepsze) i dokładność.

loss, accuracy = classifier_model.evaluate(test_ds)

print(f'Loss: {loss}')
print(f'Accuracy: {accuracy}')
782/782 [==============================] - 53s 67ms/step - loss: 0.4476 - binary_accuracy: 0.8554
Loss: 0.44761356711387634
Accuracy: 0.8554400205612183

Wykreśl dokładność i straty w czasie

Na podstawie obiektu History zwróconego przez model.fit() . Możesz wykreślić utratę treningu i walidacji w celu porównania, a także dokładność treningu i walidacji:

history_dict = history.history
print(history_dict.keys())

acc = history_dict['binary_accuracy']
val_acc = history_dict['val_binary_accuracy']
loss = history_dict['loss']
val_loss = history_dict['val_loss']

epochs = range(1, len(acc) + 1)
fig = plt.figure(figsize=(10, 6))
fig.tight_layout()

plt.subplot(2, 1, 1)
# "bo" is for "blue dot"
plt.plot(epochs, loss, 'r', label='Training loss')
# b is for "solid blue line"
plt.plot(epochs, val_loss, 'b', label='Validation loss')
plt.title('Training and validation loss')
# plt.xlabel('Epochs')
plt.ylabel('Loss')
plt.legend()

plt.subplot(2, 1, 2)
plt.plot(epochs, acc, 'r', label='Training acc')
plt.plot(epochs, val_acc, 'b', label='Validation acc')
plt.title('Training and validation accuracy')
plt.xlabel('Epochs')
plt.ylabel('Accuracy')
plt.legend(loc='lower right')
dict_keys(['loss', 'binary_accuracy', 'val_loss', 'val_binary_accuracy'])
<matplotlib.legend.Legend at 0x7f542fffc590>

png

Na tym wykresie czerwone linie reprezentują stratę i dokładność treningu, a niebieskie linie to strata i dokładność walidacji.

Eksport do wnioskowania

Teraz wystarczy zapisać swój dopracowany model do późniejszego wykorzystania.

dataset_name = 'imdb'
saved_model_path = './{}_bert'.format(dataset_name.replace('/', '_'))

classifier_model.save(saved_model_path, include_optimizer=False)
WARNING:absl:Found untraced functions such as restored_function_body, restored_function_body, restored_function_body, restored_function_body, restored_function_body while saving (showing 5 of 310). These functions will not be directly callable after loading.

Załadujmy ponownie model, aby można było go wypróbować obok modelu, który nadal jest w pamięci.

reloaded_model = tf.saved_model.load(saved_model_path)

Tutaj możesz przetestować swój model na dowolnym zdaniu, po prostu dodaj do poniższej zmiennej example.

def print_my_examples(inputs, results):
 result_for_printing = \
  [f'input: {inputs[i]:<30} : score: {results[i][0]:.6f}'
             for i in range(len(inputs))]
 print(*result_for_printing, sep='\n')
 print()


examples = [
  'this is such an amazing movie!', # this is the same sentence tried earlier
  'The movie was great!',
  'The movie was meh.',
  'The movie was okish.',
  'The movie was terrible...'
]

reloaded_results = tf.sigmoid(reloaded_model(tf.constant(examples)))
original_results = tf.sigmoid(classifier_model(tf.constant(examples)))

print('Results from the saved model:')
print_my_examples(examples, reloaded_results)
print('Results from the model in memory:')
print_my_examples(examples, original_results)
Results from the saved model:
input: this is such an amazing movie! : score: 0.998905
input: The movie was great!      : score: 0.994330
input: The movie was meh.       : score: 0.968163
input: The movie was okish.      : score: 0.069656
input: The movie was terrible...   : score: 0.000776

Results from the model in memory:
input: this is such an amazing movie! : score: 0.998905
input: The movie was great!      : score: 0.994330
input: The movie was meh.       : score: 0.968163
input: The movie was okish.      : score: 0.069656
input: The movie was terrible...   : score: 0.000776

Jeśli chcesz użyć swojego modelu w TF Serving , pamiętaj, że wywoła on Twój SavedModel za pomocą jednego z jego nazwanych podpisów. W Pythonie możesz je przetestować w następujący sposób:

serving_results = reloaded_model \
      .signatures['serving_default'](tf.constant(examples))

serving_results = tf.sigmoid(serving_results['classifier'])

print_my_examples(examples, serving_results)
input: this is such an amazing movie! : score: 0.998905
input: The movie was great!      : score: 0.994330
input: The movie was meh.       : score: 0.968163
input: The movie was okish.      : score: 0.069656
input: The movie was terrible...   : score: 0.000776

Następne kroki

W następnym kroku możesz wypróbować Rozwiąż zadania GLUE za pomocą BERT w samouczku TPU , który działa na TPU i pokazuje, jak pracować z wieloma danymi wejściowymi.