Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

Podstawowa klasyfikacja tekstu

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Ten samouczek przedstawia klasyfikację tekstu, zaczynając od zwykłych plików tekstowych przechowywanych na dysku. Nauczysz klasyfikatora binarnego, aby przeprowadzał analizę tonacji w zestawie danych IMDB. Na końcu zeszytu jest ćwiczenie do wypróbowania, w którym nauczysz klasyfikatora wieloklasowego, aby przewidywał tag dla pytania programistycznego na Stack Overflow.

import matplotlib.pyplot as plt
import os
import re
import shutil
import string
import tensorflow as tf

from tensorflow.keras import layers
from tensorflow.keras import losses
print(tf.__version__)
2.7.0

Analiza sentymentu

Ten notebook trenuje sentyment analizy modelu sklasyfikować recenzje filmów jako pozytywne lub negatywne, oparte na tekście przeglądu. To jest przykład binarnego -lub dwie klasy klasyfikacji, ważnym i powszechnie stosowanego rodzaju problemu uczenia maszynowego.

Będziesz korzystać z dużej Przegląd filmów zestawu danych , który zawiera tekst 50.000 recenzje filmów z Bazy Internet Movie . Są one podzielone na 25 000 recenzji do szkolenia i 25 000 recenzji do testów. Zestawy treningowe i testowe są zrównoważone, co oznacza, że zawierają taką samą liczbę pozytywnych i negatywnych opinii.

Pobierz i poznaj zbiór danych IMDB

Pobierzmy i wyodrębnijmy zestaw danych, a następnie zbadajmy strukturę katalogów.

url = "https://ai.stanford.edu/~amaas/data/sentiment/aclImdb_v1.tar.gz"

dataset = tf.keras.utils.get_file("aclImdb_v1", url,
                  untar=True, cache_dir='.',
                  cache_subdir='')

dataset_dir = os.path.join(os.path.dirname(dataset), 'aclImdb')
Downloading data from https://ai.stanford.edu/~amaas/data/sentiment/aclImdb_v1.tar.gz
84131840/84125825 [==============================] - 1s 0us/step
84140032/84125825 [==============================] - 1s 0us/step
os.listdir(dataset_dir)
['imdbEr.txt', 'README', 'train', 'test', 'imdb.vocab']
train_dir = os.path.join(dataset_dir, 'train')
os.listdir(train_dir)
['labeledBow.feat',
 'urls_pos.txt',
 'urls_unsup.txt',
 'unsup',
 'pos',
 'unsupBow.feat',
 'urls_neg.txt',
 'neg']

W aclImdb/train/pos i aclImdb/train/neg katalogi zawierają wiele plików tekstowych, z których każda stanowi pojedynczy przegląd filmowy. Przyjrzyjmy się jednemu z nich.

sample_file = os.path.join(train_dir, 'pos/1181_9.txt')
with open(sample_file) as f:
 print(f.read())
Rachel Griffiths writes and directs this award winning short film. A heartwarming story about coping with grief and cherishing the memory of those we've loved and lost. Although, only 15 minutes long, Griffiths manages to capture so much emotion and truth onto film in the short space of time. Bud Tingwell gives a touching performance as Will, a widower struggling to cope with his wife's death. Will is confronted by the harsh reality of loneliness and helplessness as he proceeds to take care of Ruth's pet cow, Tulip. The film displays the grief and responsibility one feels for those they have loved and lost. Good cinematography, great direction, and superbly acted. It will bring tears to all those who have lost a loved one, and survived.

Załaduj zbiór danych

Następnie załadujesz dane z dysku i przygotujesz je do formatu odpowiedniego do treningu. Aby to zrobić, można użyć jako text_dataset_from_directory narzędziowy, który oczekuje strukturę katalogów w następujący sposób.

main_directory/
...class_a/
......a_text_1.txt
......a_text_2.txt
...class_b/
......b_text_1.txt
......b_text_2.txt

Aby przygotować zestaw danych klasyfikacji binarnej, trzeba będzie dwa foldery na dysku, co odpowiada class_a i class_b . Będą to pozytywne i negatywne recenzje filmów, które można znaleźć w aclImdb/train/pos i aclImdb/train/neg . Ponieważ zbiór danych IMDB zawiera dodatkowe foldery, usuniesz je przed użyciem tego narzędzia.

remove_dir = os.path.join(train_dir, 'unsup')
shutil.rmtree(remove_dir)

Następnie można użyć text_dataset_from_directory narzędzie do tworzenia oznaczony tf.data.Dataset . tf.data to potężny zestaw narzędzi do pracy z danymi.

Podczas prowadzenia eksperymentu uczenia maszynowego, to najlepszym rozwiązaniem jest zestaw danych podzielić na trzy podziały: kolejowego , walidacji i testów .

Zbiór danych IMDB został już podzielony na pociąg i test, ale brakuje w nim zestawu walidacyjnego. Stwórzmy zestaw walidacji przy użyciu 80:20 podział danych treningowej za pomocą validation_split argumentu poniżej.

batch_size = 32
seed = 42

raw_train_ds = tf.keras.utils.text_dataset_from_directory(
  'aclImdb/train', 
  batch_size=batch_size, 
  validation_split=0.2, 
  subset='training', 
  seed=seed)
Found 25000 files belonging to 2 classes.
Using 20000 files for training.

Jak widać powyżej, w folderze szkoleniowym znajduje się 25 000 przykładów, z których 80% (lub 20 000) wykorzystasz do szkolenia. Jak widać w tej chwili, można trenować model przekazując zestawu danych bezpośrednio do model.fit . Jeśli jesteś nowym tf.data , można również iteracyjne nad zestawu danych i wydrukować kilka przykładów, jak następuje.

for text_batch, label_batch in raw_train_ds.take(1):
 for i in range(3):
  print("Review", text_batch.numpy()[i])
  print("Label", label_batch.numpy()[i])
Review b'"Pandemonium" is a horror movie spoof that comes off more stupid than funny. Believe me when I tell you, I love comedies. Especially comedy spoofs. "Airplane", "The Naked Gun" trilogy, "Blazing Saddles", "High Anxiety", and "Spaceballs" are some of my favorite comedies that spoof a particular genre. "Pandemonium" is not up there with those films. Most of the scenes in this movie had me sitting there in stunned silence because the movie wasn\'t all that funny. There are a few laughs in the film, but when you watch a comedy, you expect to laugh a lot more than a few times and that\'s all this film has going for it. Geez, "Scream" had more laughs than this film and that was more of a horror film. How bizarre is that?<br /><br />*1/2 (out of four)'
Label 0
Review b"David Mamet is a very interesting and a very un-equal director. His first movie 'House of Games' was the one I liked best, and it set a series of films with characters whose perspective of life changes as they get into complicated situations, and so does the perspective of the viewer.<br /><br />So is 'Homicide' which from the title tries to set the mind of the viewer to the usual crime drama. The principal characters are two cops, one Jewish and one Irish who deal with a racially charged area. The murder of an old Jewish shop owner who proves to be an ancient veteran of the Israeli Independence war triggers the Jewish identity in the mind and heart of the Jewish detective.<br /><br />This is were the flaws of the film are the more obvious. The process of awakening is theatrical and hard to believe, the group of Jewish militants is operatic, and the way the detective eventually walks to the final violent confrontation is pathetic. The end of the film itself is Mamet-like smart, but disappoints from a human emotional perspective.<br /><br />Joe Mantegna and William Macy give strong performances, but the flaws of the story are too evident to be easily compensated."
Label 0
Review b'Great documentary about the lives of NY firefighters during the worst terrorist attack of all time.. That reason alone is why this should be a must see collectors item.. What shocked me was not only the attacks, but the"High Fat Diet" and physical appearance of some of these firefighters. I think a lot of Doctors would agree with me that,in the physical shape they were in, some of these firefighters would NOT of made it to the 79th floor carrying over 60 lbs of gear. Having said that i now have a greater respect for firefighters and i realize becoming a firefighter is a life altering job. The French have a history of making great documentary\'s and that is what this is, a Great Documentary.....'
Label 1

Zauważ opinie zawierać tekst RAW (z interpunkcją i okazjonalnych znaczników HTML jak <br/> ). W następnej sekcji pokażesz, jak sobie z nimi radzić.

Etykiety są 0 lub 1. Aby zobaczyć, które odpowiadają one pozytywne i negatywne opinie filmowych, można sprawdzić class_names obiekt w zbiorze danych.

print("Label 0 corresponds to", raw_train_ds.class_names[0])
print("Label 1 corresponds to", raw_train_ds.class_names[1])
Label 0 corresponds to neg
Label 1 corresponds to pos

Następnie utworzysz zestaw danych walidacyjnych i testowych. Do walidacji wykorzystasz pozostałe 5000 recenzji z zestawu szkoleniowego.

raw_val_ds = tf.keras.utils.text_dataset_from_directory(
  'aclImdb/train', 
  batch_size=batch_size, 
  validation_split=0.2, 
  subset='validation', 
  seed=seed)
Found 25000 files belonging to 2 classes.
Using 5000 files for validation.
raw_test_ds = tf.keras.utils.text_dataset_from_directory(
  'aclImdb/test', 
  batch_size=batch_size)
Found 25000 files belonging to 2 classes.

Przygotuj zbiór danych do szkolenia

Następnie można standaryzować, tokenize i wektoryzacji danych przy użyciu Pomocny tf.keras.layers.TextVectorization warstwę.

Standaryzacja odnosi się do wstępnego przetwarzania tekstu, zwykle w celu usunięcia interpunkcji lub elementów HTML w celu uproszczenia zestawu danych. Tokenizacja odnosi się do dzielenia ciągów na tokeny (na przykład dzielenia zdania na pojedyncze słowa poprzez dzielenie na białych znakach). Wektoryzacja odnosi się do konwersji tokenów na liczby, aby można je było wprowadzić do sieci neuronowej. Wszystkie te zadania można wykonać za pomocą tej warstwy.

Jak widzieliśmy powyżej, opinie zawierać różne znaczniki HTML jak <br /> . Znaczniki te nie zostaną usunięte przez domyślne standardizer w TextVectorization warstwy (która przekształca tekst na małe i paski znaków interpunkcyjnych domyślnie, ale nie usuwa HTML). Napiszesz niestandardową funkcję standaryzacji, aby usunąć kod HTML.

def custom_standardization(input_data):
 lowercase = tf.strings.lower(input_data)
 stripped_html = tf.strings.regex_replace(lowercase, '<br />', ' ')
 return tf.strings.regex_replace(stripped_html,
                 '[%s]' % re.escape(string.punctuation),
                 '')

Następnie należy utworzyć TextVectorization warstwę. Użyjesz tej warstwy do standaryzacji, tokenizacji i wektoryzacji naszych danych. Ustawić output_mode do int do tworzenia unikatowych indeksów całkowitych dla każdego tokenu.

Pamiętaj, że używasz domyślnej funkcji podziału i niestandardowej funkcji standaryzacji zdefiniowanej powyżej. Będziesz również zdefiniować pewne stałe dla tego modelu, podobnie jak wyraźnym maksimum sequence_length , co spowoduje warstwę do sekwencji pad lub obciąć aby dokładnie sequence_length wartości.

max_features = 10000
sequence_length = 250

vectorize_layer = layers.TextVectorization(
  standardize=custom_standardization,
  max_tokens=max_features,
  output_mode='int',
  output_sequence_length=sequence_length)

Następnie zadzwonisz adapt w celu dopasowania do stanu warstwy przerób do zbioru danych. Spowoduje to, że model zbuduje indeks ciągów do liczb całkowitych.

# Make a text-only dataset (without labels), then call adapt
train_text = raw_train_ds.map(lambda x, y: x)
vectorize_layer.adapt(train_text)

Utwórzmy funkcję, aby zobaczyć wynik użycia tej warstwy do wstępnego przetworzenia niektórych danych.

def vectorize_text(text, label):
 text = tf.expand_dims(text, -1)
 return vectorize_layer(text), label
# retrieve a batch (of 32 reviews and labels) from the dataset
text_batch, label_batch = next(iter(raw_train_ds))
first_review, first_label = text_batch[0], label_batch[0]
print("Review", first_review)
print("Label", raw_train_ds.class_names[first_label])
print("Vectorized review", vectorize_text(first_review, first_label))
Review tf.Tensor(b'Great movie - especially the music - Etta James - "At Last". This speaks volumes when you have finally found that special someone.', shape=(), dtype=string)
Label neg
Vectorized review (<tf.Tensor: shape=(1, 250), dtype=int64, numpy=
array([[ 86,  17, 260,  2, 222,  1, 571,  31, 229,  11, 2418,
      1,  51,  22,  25, 404, 251,  12, 306, 282,  0,  0,
      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0]])>, <tf.Tensor: shape=(), dtype=int32, numpy=0>)

Jak widać powyżej, każdy token został zastąpiony liczbą całkowitą. Można odnośnika tokena (string), że każda liczba odpowiada dzwoniąc .get_vocabulary() na warstwie.

print("1287 ---> ",vectorize_layer.get_vocabulary()[1287])
print(" 313 ---> ",vectorize_layer.get_vocabulary()[313])
print('Vocabulary size: {}'.format(len(vectorize_layer.get_vocabulary())))
1287 ---> silent
 313 ---> night
Vocabulary size: 10000

Jesteś prawie gotowy do trenowania swojego modelu. Jako ostatni etap przetwarzania wstępnego zastosujesz utworzoną wcześniej warstwę TextVectorization do zestawu danych do pociągu, walidacji i testu.

train_ds = raw_train_ds.map(vectorize_text)
val_ds = raw_val_ds.map(vectorize_text)
test_ds = raw_test_ds.map(vectorize_text)

Skonfiguruj zbiór danych pod kątem wydajności

Są to dwie ważne metody, których należy użyć podczas ładowania danych, aby upewnić się, że operacje we/wy nie zostaną zablokowane.

.cache() przechowuje dane w pamięci po jego załadowaniu off dysku. Zapewni to, że zestaw danych nie stanie się wąskim gardłem podczas trenowania modelu. Jeśli zestaw danych jest zbyt duży, aby zmieścić się w pamięci, możesz również użyć tej metody, aby utworzyć wydajną pamięć podręczną na dysku, która jest bardziej wydajna do odczytu niż wiele małych plików.

.prefetch() pokrywa danych przerób i model wykonanie podczas treningu.

Możesz dowiedzieć się więcej na temat obu metod, a także w jaki sposób dane z pamięci podręcznej na dysku w podręczniku wydajności danych .

AUTOTUNE = tf.data.AUTOTUNE

train_ds = train_ds.cache().prefetch(buffer_size=AUTOTUNE)
val_ds = val_ds.cache().prefetch(buffer_size=AUTOTUNE)
test_ds = test_ds.cache().prefetch(buffer_size=AUTOTUNE)

Stwórz model

Czas stworzyć swoją sieć neuronową:

embedding_dim = 16
model = tf.keras.Sequential([
 layers.Embedding(max_features + 1, embedding_dim),
 layers.Dropout(0.2),
 layers.GlobalAveragePooling1D(),
 layers.Dropout(0.2),
 layers.Dense(1)])

model.summary()
Model: "sequential"
_________________________________________________________________
 Layer (type)        Output Shape       Param #  
=================================================================
 embedding (Embedding)    (None, None, 16)     160016  
                                 
 dropout (Dropout)      (None, None, 16)     0     
                                 
 global_average_pooling1d (G (None, 16)        0     
 lobalAveragePooling1D)                     
                                 
 dropout_1 (Dropout)     (None, 16)        0     
                                 
 dense (Dense)        (None, 1)         17    
                                 
=================================================================
Total params: 160,033
Trainable params: 160,033
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________

Warstwy są układane w stos sekwencyjny, aby zbudować klasyfikator:

 1. Pierwsza warstwa jest Embedding warstwy. Ta warstwa pobiera recenzje zakodowane w liczbach całkowitych i wyszukuje wektor osadzenia dla każdego indeksu słów. Te wektory są uczone jako ciągi modelu. Wektory dodają wymiar do tablicy wyjściowej. Uzyskane wymiary są następujące: (batch, sequence, embedding) . Aby dowiedzieć się więcej o zanurzeń, zobacz słowo osadzania samouczek .
 2. Następnie GlobalAveragePooling1D warstwę zwraca wektora wyjściowego stałej długości każdego przykład uśrednianie wymiaru sekwencji. Umożliwia to modelowi obsługę danych wejściowych o zmiennej długości w najprostszy możliwy sposób.
 3. Ten czas trwania wektora wyjściowego jest przetłaczany przez całkowicie połączonej ( Dense ) warstwy 16 jednostek ukrytych.
 4. Ostatnia warstwa jest gęsto połączona z pojedynczym węzłem wyjściowym.

Funkcja strat i optymalizator

Model potrzebuje funkcji straty i optymalizatora do uczenia. Ponieważ jest to binarny Problem klasyfikacji i model wyjścia prawdopodobieństwem (warstwa single-unit z esicy aktywacji), będziesz używać losses.BinaryCrossentropy funkcji straty.

Teraz skonfiguruj model tak, aby używał optymalizatora i funkcji straty:

model.compile(loss=losses.BinaryCrossentropy(from_logits=True),
       optimizer='adam',
       metrics=tf.metrics.BinaryAccuracy(threshold=0.0))

Trenuj modelkę

Będziesz trenować model przepuszczając dataset obiektu do metody dopasowania.

epochs = 10
history = model.fit(
  train_ds,
  validation_data=val_ds,
  epochs=epochs)
Epoch 1/10
625/625 [==============================] - 3s 4ms/step - loss: 0.6650 - binary_accuracy: 0.6944 - val_loss: 0.6150 - val_binary_accuracy: 0.7728
Epoch 2/10
625/625 [==============================] - 2s 3ms/step - loss: 0.5478 - binary_accuracy: 0.8003 - val_loss: 0.4973 - val_binary_accuracy: 0.8224
Epoch 3/10
625/625 [==============================] - 2s 3ms/step - loss: 0.4440 - binary_accuracy: 0.8451 - val_loss: 0.4195 - val_binary_accuracy: 0.8466
Epoch 4/10
625/625 [==============================] - 2s 3ms/step - loss: 0.3774 - binary_accuracy: 0.8662 - val_loss: 0.3733 - val_binary_accuracy: 0.8624
Epoch 5/10
625/625 [==============================] - 2s 3ms/step - loss: 0.3349 - binary_accuracy: 0.8785 - val_loss: 0.3446 - val_binary_accuracy: 0.8666
Epoch 6/10
625/625 [==============================] - 2s 3ms/step - loss: 0.3049 - binary_accuracy: 0.8892 - val_loss: 0.3260 - val_binary_accuracy: 0.8718
Epoch 7/10
625/625 [==============================] - 2s 3ms/step - loss: 0.2809 - binary_accuracy: 0.8979 - val_loss: 0.3130 - val_binary_accuracy: 0.8730
Epoch 8/10
625/625 [==============================] - 2s 3ms/step - loss: 0.2618 - binary_accuracy: 0.9042 - val_loss: 0.3033 - val_binary_accuracy: 0.8762
Epoch 9/10
625/625 [==============================] - 2s 3ms/step - loss: 0.2449 - binary_accuracy: 0.9105 - val_loss: 0.2965 - val_binary_accuracy: 0.8786
Epoch 10/10
625/625 [==============================] - 2s 3ms/step - loss: 0.2315 - binary_accuracy: 0.9167 - val_loss: 0.2921 - val_binary_accuracy: 0.8804

Oceń model

Zobaczmy, jak sprawuje się model. Zwrócone zostaną dwie wartości. Strata (liczba, która reprezentuje nasz błąd, niższe wartości są lepsze) i dokładność.

loss, accuracy = model.evaluate(test_ds)

print("Loss: ", loss)
print("Accuracy: ", accuracy)
782/782 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.3102 - binary_accuracy: 0.8728
Loss: 0.31020036339759827
Accuracy: 0.8728399872779846

To dość naiwne podejście osiąga dokładność około 86%.

Stwórz wykres dokładności i straty w czasie

model.fit() zwraca History obiektu, który zawiera słownik z wszystkiego, co wydarzyło się podczas szkolenia:

history_dict = history.history
history_dict.keys()
dict_keys(['loss', 'binary_accuracy', 'val_loss', 'val_binary_accuracy'])

Istnieją cztery wpisy: po jednym dla każdej metryki monitorowanej podczas uczenia i walidacji. Możesz ich użyć do wykreślenia utraty uczenia się i walidacji w celu porównania, a także dokładności uczenia i walidacji:

acc = history_dict['binary_accuracy']
val_acc = history_dict['val_binary_accuracy']
loss = history_dict['loss']
val_loss = history_dict['val_loss']

epochs = range(1, len(acc) + 1)

# "bo" is for "blue dot"
plt.plot(epochs, loss, 'bo', label='Training loss')
# b is for "solid blue line"
plt.plot(epochs, val_loss, 'b', label='Validation loss')
plt.title('Training and validation loss')
plt.xlabel('Epochs')
plt.ylabel('Loss')
plt.legend()

plt.show()

png

plt.plot(epochs, acc, 'bo', label='Training acc')
plt.plot(epochs, val_acc, 'b', label='Validation acc')
plt.title('Training and validation accuracy')
plt.xlabel('Epochs')
plt.ylabel('Accuracy')
plt.legend(loc='lower right')

plt.show()

png

Na tym wykresie kropki reprezentują utratę i dokładność treningu, a linie ciągłe oznaczają utratę i dokładność walidacji.

Zauważ, że utrata szkolenia zmniejsza się z każdej epoki oraz szkolenia dokładność zwiększa się z każdej epoki. Jest to oczekiwane podczas korzystania z optymalizacji gradientu — powinno to minimalizować żądaną ilość w każdej iteracji.

Nie dotyczy to utraty i dokładności walidacji — wydaje się, że osiągają one szczyt przed dokładnością treningu. Jest to przykład nadmiernego dopasowania: model działa lepiej na danych uczących niż na danych, których nigdy wcześniej nie widział. Po tym punkcie, model over-optymalizuje i dowiaduje się reprezentacje specyficzne dla danych treningowych, które nie uogólniać do danych testowych.

W tym konkretnym przypadku można zapobiec nadmiernemu dopasowaniu, po prostu przerywając szkolenie, gdy dokładność walidacji już nie wzrasta. Jednym ze sposobów, aby to zrobić jest użycie tf.keras.callbacks.EarlyStopping zwrotnego.

Eksportuj model

W powyższym kodzie, to zastosował TextVectorization warstwy do zbioru danych przed wprowadzeniem tekstu do modelu. Jeśli chcesz, aby twój model zdolny do przetwarzania surowców struny (na przykład, w celu uproszczenia wdrażania go), można zawierać TextVectorization warstwę wewnątrz modelu. Aby to zrobić, możesz utworzyć nowy model, korzystając z wag, które właśnie wytrenowałeś.

export_model = tf.keras.Sequential([
 vectorize_layer,
 model,
 layers.Activation('sigmoid')
])

export_model.compile(
  loss=losses.BinaryCrossentropy(from_logits=False), optimizer="adam", metrics=['accuracy']
)

# Test it with `raw_test_ds`, which yields raw strings
loss, accuracy = export_model.evaluate(raw_test_ds)
print(accuracy)
782/782 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.3102 - accuracy: 0.8728
0.8728399872779846

Wnioskowanie o nowych danych

Aby uzyskać prognozy dla nowych przykładów, można po prostu zadzwonić model.predict() .

examples = [
 "The movie was great!",
 "The movie was okay.",
 "The movie was terrible..."
]

export_model.predict(examples)
array([[0.60190666],
    [0.4210796 ],
    [0.34067595]], dtype=float32)

W tym logikę tekstu przerób wewnątrz modelu pozwala na eksport modelu do produkcji, które upraszcza wdrażanie i zmniejsza potencjał do pociągu / test skośnej .

Przy wyborze miejsca zastosowania warstwy TextVectorization należy pamiętać o różnicy w wydajności. Używanie go poza modelem umożliwia asynchroniczne przetwarzanie procesora i buforowanie danych podczas uczenia na GPU. Jeśli więc trenujesz swój model na GPU, prawdopodobnie chcesz skorzystać z tej opcji, aby uzyskać najlepszą wydajność podczas opracowywania modelu, a następnie przełącz się na włączenie warstwy TextVectorization do modelu, gdy będziesz gotowy do przygotowania do wdrożenia .

Odwiedzić ten poradnik , aby dowiedzieć się więcej o zapisywaniu modeli.

Ćwiczenie: klasyfikacja wieloklasowa na pytaniach Stack Overflow

W tym samouczku pokazano, jak nauczyć klasyfikatora binarnego od podstaw w zestawie danych IMDB. Jako ćwiczenie można zmodyfikować ten notatnik trenować klasyfikator multi-klasy przewidzieć tag pytanie programowania na przepełnienie stosu .

Zestaw danych został przygotowany do użycia zawierający korpus kilku tysięcy pytań programowania (na przykład: „Jak można sortować według wartości słownika w Pythonie?”) Pisał do przepełnienie stosu. Każdy z nich jest oznaczony dokładnie jednym tagiem (Python, CSharp, JavaScript lub Java). Twoim zadaniem jest wzięcie pytania jako danych wejściowych i przewidzenie odpowiedniego znacznika, w tym przypadku Pythona.

Zestaw danych będzie pracować zawiera kilka tysięcy pytań wyodrębnione ze znacznie większego zbioru danych publicznych przepełnienie stosu na BigQuery , która zawiera ponad 17 milionów wpisów.

Po pobraniu zestawu danych okaże się, że ma on podobną strukturę katalogów do zestawu danych IMDB, z którym pracowałeś wcześniej:

train/
...python/
......0.txt
......1.txt
...javascript/
......0.txt
......1.txt
...csharp/
......0.txt
......1.txt
...java/
......0.txt
......1.txt

Aby ukończyć to ćwiczenie, należy zmodyfikować ten notatnik, aby działał z zestawem danych Stack Overflow, wprowadzając następujące modyfikacje:

 1. W górnej części notebooka, zaktualizuj kod pliki do pobrania zestaw danych IMDB z kodem, aby pobrać zestaw danych z przepełnieniem stosu , który został już przygotowany. Ponieważ zestaw danych Stack Overflow ma podobną strukturę katalogów, nie będziesz musiał dokonywać wielu modyfikacji.

 2. Modyfikować ostatnią warstwę modelu do Dense(4) , jak istnieją obecnie cztery klasy wyjściowych.

 3. Przy sporządzaniu modelu zmień straty tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy . Jest to prawidłowa funkcja straty użyć do problemu klasyfikacji wieloklasowego, gdy etykiety dla każdej grupy są liczbami całkowitymi (w tym przypadku, może wynosić 0, 1, 2 lub 3). Ponadto zmianę danych do metrics=['accuracy'] , ponieważ jest to problem wielostronnej klasyfikacji ( tf.metrics.BinaryAccuracy jest używana tylko dla klasyfikatorów binarnych).

 4. Podczas kreślenia dokładność w czasie, zmiana binary_accuracy i val_binary_accuracy do accuracy i val_accuracy , odpowiednio.

 5. Po wprowadzeniu tych zmian będzie można szkolić klasyfikatora wieloklasowego.

Uczyć się więcej

Ten samouczek wprowadził klasyfikację tekstu od podstaw. Aby dowiedzieć się więcej o tekstowej klasyfikacji przepływu pracy w ogóle, sprawdź przewodnik klasyfikacji Tekst z Google Developers.

# MIT License
#
# Copyright (c) 2017 François Chollet
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
# copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
# to deal in the Software without restriction, including without limitation
# the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
# and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
# Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
#
# The above copyright notice and this permission notice shall be included in
# all copies or substantial portions of the Software.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
# THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
# LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
# FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
# DEALINGS IN THE SOFTWARE.