Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Moduł: tf.data

Wersja TensorFlow 1

tf.data.Dataset API dla potoków wejściowych.

Aby zapoznać się z omówieniem, zobacz Importowanie danych .

Moduły

moduł experimental : Eksperymentalne API do tworzenia potoków wejściowych.

Zajęcia

class Dataset : Reprezentuje potencjalnie duży zestaw elementów.

class DatasetSpec : Specyfikacja typu dla tf.data.Dataset .

class FixedLengthRecordDataset : class FixedLengthRecordDataset Dataset rekordów o stałej długości z co najmniej jednego pliku binarnego.

class Iterator : reprezentuje iterator tf.data.Dataset .

class IteratorSpec : Specyfikacja typu dla tf.data.Iterator .

class Options : reprezentuje opcje dla tf.data.Dataset.

class TFRecordDataset : class TFRecordDataset Dataset zawierający rekordy z co najmniej jednego pliku TFRecord.

class TextLineDataset : class TextLineDataset Dataset zawierający wiersze z co najmniej jednego pliku tekstowego.

Inni członkowie

  • INFINITE_CARDINALITY = -1
  • UNKNOWN_CARDINALITY = -2