Rozgrzewka zapisanego modelu

Wstęp

Środowisko wykonawcze TensorFlow zawiera komponenty, które są inicjowane z opóźnieniem, co może powodować duże opóźnienia dla pierwszych żądań wysyłanych do modelu po jego załadowaniu. To opóźnienie może być o kilka rzędów wielkości większe niż w przypadku pojedynczego żądania wnioskowania.

Aby zmniejszyć wpływ leniwej inicjalizacji na opóźnienie żądania, można wyzwolić inicjalizację podsystemów i składników w czasie ładowania modelu, dostarczając przykładowy zestaw żądań wnioskowania wraz z SavedModel. Ten proces jest znany jako „rozgrzewanie” modelu.

Stosowanie

Rozgrzewka SavedModel jest obsługiwana dla Regress, Classify, MultiInference i Predict. Aby uruchomić rozgrzewanie modelu w czasie ładowania, dołącz plik danych rozgrzewania w podfolderze asset.extra katalogu SavedModel.

Wymagania, aby rozgrzewka modelu działała poprawnie:

 • Nazwa pliku rozgrzewki: „tf_serving_warmup_requests”
 • Lokalizacja pliku: asset.extra/
 • Format pliku: TFRecord z każdym rekordem jako PredictionLog .
 • Liczba rekordów rozgrzewki <= 1000.
 • Dane rozgrzewkowe muszą być reprezentatywne dla żądań wnioskowania używanych podczas udostępniania.

Przykładowy fragment kodu generujący dane rozgrzewające:

import tensorflow as tf
from tensorflow_serving.apis import classification_pb2
from tensorflow_serving.apis import inference_pb2
from tensorflow_serving.apis import model_pb2
from tensorflow_serving.apis import predict_pb2
from tensorflow_serving.apis import prediction_log_pb2
from tensorflow_serving.apis import regression_pb2

def main():
  with tf.io.TFRecordWriter("tf_serving_warmup_requests") as writer:
    # replace <request> with one of:
    # predict_pb2.PredictRequest(..)
    # classification_pb2.ClassificationRequest(..)
    # regression_pb2.RegressionRequest(..)
    # inference_pb2.MultiInferenceRequest(..)
    log = prediction_log_pb2.PredictionLog(
      predict_log=prediction_log_pb2.PredictLog(request=<request>))
    writer.write(log.SerializeToString())

if __name__ == "__main__":
  main()