przepływ tensorowy:: Kompozytowe lunety optyczne

#include <scope.h>

Struktura pomocnicza przechowująca zakresy, które byłyby używane przez funkcję konstruującą operację złożoną.

Streszczenie

Atrybuty publiczne

child
Zakres używany do tworzenia operacji lokalnych (operacji prymitywnych lub innych operacji złożonych).
last
Zakres , który ma być użyty do utworzenia ostatniej operacji.

Atrybuty publiczne

dziecko

Scope tensorflow::CompositeOpScopes::child

Zakres używany do tworzenia operacji lokalnych (operacji prymitywnych lub innych operacji złożonych).

ostatni

Scope tensorflow::CompositeOpScopes::last

Zakres , który ma być użyty do utworzenia ostatniej operacji.