Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: AccumulatorSetGlobalStep

#include <data_flow_ops.h>

Aktualizuje akumulator o nową wartość dla global_step.

Podsumowanie

Rejestruje ostrzeżenie, jeśli wartość akumulatora jest już wyższa niż new_global_step.

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • uchwyt: Uchwyt do akumulatora.
  • new_global_step: Nowa wartość global_step do ustawienia.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

AccumulatorSetGlobalStep (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input new_global_step)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

AccumulatorSetGlobalStep

 AccumulatorSetGlobalStep(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input new_global_step
)

operator :: tensorflow :: Operation

 operator::tensorflow::Operation() const