Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: BroadcastTo

#include <array_ops.h>

Rozgłaszaj tablicę dla zgodnego kształtu.

Podsumowanie

Rozgłaszanie to proces tworzenia tablic, które mają zgodne kształty dla operacji arytmetycznych. Dwa kształty są kompatybilne, jeśli dla każdej pary wymiarów są równe lub jeden z nich jest jeden. Podczas próby wysłania Tensora do kształtu zaczyna się od wymiarów końcowych i posuwa się naprzód.

Na przykład,

x = tf.constant ([1, 2, 3]) y = tf.broadcast_to (x, [3, 3]) print (y) tf.Tensor ([[1 2 3] [1 2 3] [1 2 3]], kształt = (3, 3), dtype = int32)

W powyższym przykładzie wejściowy Tensor o kształcie [1, 3] jest nadawany do wyjścia Tensor o kształcie [3, 3] .

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • wejście: Tensor do nadawania.
  • kształt: 1-D int Tensor . Kształt pożądanego wyjścia.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

BroadcastTo (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input shape)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

BroadcastTo

 BroadcastTo(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  ::tensorflow::Input shape
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const