Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: DeleteSessionTensor

#include <data_flow_ops.h>

Usuń tensor określony przez jego uchwyt w sesji.

Podsumowanie

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • uchwyt: uchwyt dla tensora przechowywanego w stanie sesji.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

DeleteSessionTensor (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

DeleteSessionTensor

 DeleteSessionTensor(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

operator :: tensorflow :: Operation

 operator::tensorflow::Operation() const