Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: RGBToHSV

#include <image_ops.h>

Konwertuje jeden lub więcej obrazów z RGB na HSV.

Podsumowanie

Wyprowadza tensor o tym samym kształcie co tensor images , zawierający wartość HSV pikseli. Wynik jest dobrze zdefiniowany tylko wtedy, gdy wartość na images jest w [0,1] .

output[..., 0] zawiera barwę, output[..., 1] zawiera nasycenie, a output[..., 2] zawiera wartość. Wszystkie wartości HSV znajdują się w [0,1] . Odcień 0 odpowiada czystej czerwieni, 1/3 to czysta zieleń, a 2/3 to czysty niebieski.

Przykład użycia:

blue_image = tf.stack ([... tf.zeros ([5,5]), ... tf.zeros ([5,5]), ... tf.ones ([5,5])], ... axis = -1) blue_hsv_image = tf.image.rgb_to_hsv (blue_image) blue_hsv_image [0,0] .numpy () array ([0.6666667, 1., 1.], dtype = float32)

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • obrazy: ranga 1-D lub wyższa. Dane RGB do konwersji. Ostatni wymiar musi mieć rozmiar 3.

Zwroty:

  • Output : images przekonwertowane na HSV.

Konstruktorzy i niszczyciele

RGBToHSV (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

RGBToHSV

 RGBToHSV(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input images
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const