Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: ReadFile

#include <io_ops.h>

Odczytuje i wyprowadza całą zawartość nazwy pliku wejściowego.

Podsumowanie

Argumenty:

Zwroty:

  • Output : tensor zawartości.

Konstruktorzy i niszczyciele

ReadFile (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input filename)

Atrybuty publiczne

contents
operation

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

zawartość

::tensorflow::Output contents

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

ReadFile

 ReadFile(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input filename
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const