Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: ReaderNumWorkUnitsCompleted

#include <io_ops.h>

Zwraca liczbę jednostek pracy, które czytnik zakończył przetwarzać.

Podsumowanie

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • reader_handle: Handle to a Reader.

Zwroty:

  • Output : tensor units_completed.

Konstruktorzy i niszczyciele

ReaderNumWorkUnitsCompleted (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle)

Atrybuty publiczne

operation
units_completed

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

jednostki_kompletowane

::tensorflow::Output units_completed

Funkcje publiczne

ReaderNumWorkUnitsCompleted

 ReaderNumWorkUnitsCompleted(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const