Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: ReaderReset

#include <io_ops.h>

Przywróć czytnik do jego pierwotnego, czystego stanu.

Podsumowanie

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • reader_handle: Handle to a Reader.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

ReaderReset (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

ReaderReset

 ReaderReset(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle
)

operator :: tensorflow :: Operation

 operator::tensorflow::Operation() const