Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: SegmentMean

#include <math_ops.h>

Oblicza średnią wzdłuż segmentów tensora.

Podsumowanie

Przeczytaj sekcję dotyczącą segmentacji, aby uzyskać wyjaśnienie dotyczące segmentów.

Oblicza tensor taki, że \(output_i = { data_j}{N}\) gdzie mean jest powyżej j taka, że segment_ids[j] == i a N jest całkowitą liczbą zsumowanych wartości.

Jeśli średnia jest pusta dla danego identyfikatora segmentu i , output[i] = 0 .

Na przykład:

c = tf.constant([[1.0,2,3,4], [4, 3, 2, 1], [5,6,7,8]])
tf.segment_mean(c, tf.constant([0, 0, 1]))
# ==> [[2.5, 2.5, 2.5, 2.5],
#      [5, 6, 7, 8]]

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • segment_ids: a 1-D napinacz której wielkość jest równa wielkości data pierwszego wymiaru „S. Wartości należy posortować i można je powtórzyć.

Zwroty:

  • Output : ma taki sam kształt jak dane, z wyjątkiem wymiaru 0, który ma rozmiar k , liczbę segmentów.

Konstruktorzy i niszczyciele

SegmentMean (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input segment_ids)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

SegmentMean

 SegmentMean(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input segment_ids
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const