Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: SparseConcat

#include <sparse_ops.h>

Łączy listę SparseTensor wzdłuż określonego wymiaru.

Podsumowanie

Konkatenacja dotyczy gęstych wersji tych rzadkich tensorów. Zakłada się, że każde wejście jest SparseTensor którego elementy są uporządkowane wzdłuż rosnącej liczby wymiarów.

Wszystkie kształty danych wejściowych muszą być zgodne, z wyjątkiem wymiaru konkatacji. Listy indices , values i shapes muszą mieć tę samą długość.

Kształt wyjściowy jest identyczny z danymi wejściowymi, z wyjątkiem wymiaru konkatacji, gdzie jest sumą rozmiarów danych wejściowych wzdłuż tego wymiaru.

Elementy wyjściowe zostaną użyte, aby zachować porządek sortowania wraz z rosnącą liczbą wymiarów.

Ta operacja działa w czasie O(M log M) , gdzie M jest całkowitą liczbą niepustych wartości na wszystkich wejściach. Wynika to z potrzeby sortowania wewnętrznego w celu wydajnego łączenia w dowolnym wymiarze.

Na przykład, jeśli concat_dim = 1 a dane wejściowe to

sp_inputs[0]: shape = [2, 3]
[0, 2]: "a"
[1, 0]: "b"
[1, 1]: "c"

sp_inputs[1]: shape = [2, 4]
[0, 1]: "d"
[0, 2]: "e"

wtedy wyjście będzie

shape = [2, 7]
[0, 2]: "a"
[0, 4]: "d"
[0, 5]: "e"
[1, 0]: "b"
[1, 1]: "c"

Graficznie jest to równoważne wykonaniu

[  a] concat [ d e ] = [  a  d e ]
[b c ]    [    ]  [b c     ]

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • indeksy: 2-D. Indeksy każdego wejścia SparseTensor .
 • wartości: 1-D. SparseTensor wartości każdego SparseTensor .
 • kształty: 1-D. Kształty każdego SparseTensor .
 • concat_dim: wymiar do połączenia. Musi mieścić się w zakresie [-rank, rank), gdzie rank to liczba wymiarów w każdym wejściu SparseTensor .

Zwroty:

 • Output output_indices: 2-D. Indeksy połączonego SparseTensor .
 • Output wartości_wyjściowe: 1-D. SparseTensor wartości połączonego SparseTensor .
 • Output output_shape: 1-D. Kształt połączonego SparseTensor .

Konstruktorzy i niszczyciele

SparseConcat (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList indices, :: tensorflow::InputList values, :: tensorflow::InputList shapes, int64 concat_dim)

Atrybuty publiczne

operation
output_indices
output_shape
output_values

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

output_indices

::tensorflow::Output output_indices

kształt_wyjścia

::tensorflow::Output output_shape

wartości_wyjściowe

::tensorflow::Output output_values

Funkcje publiczne

SparseConcat

 SparseConcat(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::InputList indices,
 ::tensorflow::InputList values,
 ::tensorflow::InputList shapes,
 int64 concat_dim
)