Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: SparseSegmentMeanWithNumSegments

#include <math_ops.h>

Oblicza średnią wzdłuż nielicznych segmentów tensora.

Podsumowanie

Podobnie jak SparseSegmentMean , ale zezwala na brakujące identyfikatory w segment_ids . Jeśli identyfikator jest nieprawidłowy, tensor output w tej pozycji zostanie wyzerowany.

Przeczytaj sekcję dotyczącą segmentacji, aby uzyskać wyjaśnienie dotyczące segmentów.

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • indeksy: tensor 1-D. Ma taką samą pozycję jak segment_ids .
  • segment_ids: tensor 1-D. Wartości należy posortować i można je powtórzyć.
  • num_segments: Powinien być równy liczbie różnych identyfikatorów segmentów.

Zwroty:

  • Output : ma taki sam kształt jak dane, z wyjątkiem wymiaru 0, który ma rozmiar num_segments .

Konstruktorzy i niszczyciele

SparseSegmentMeanWithNumSegments (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

SparseSegmentMeanWithNumSegments

 SparseSegmentMeanWithNumSegments(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input indices,
  ::tensorflow::Input segment_ids,
  ::tensorflow::Input num_segments
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const