Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: UnsortedSegmentProd

#include <math_ops.h>

Oblicza iloczyn wzdłuż segmentów tensora.

Podsumowanie

Przeczytaj sekcję dotyczącą segmentacji, aby uzyskać wyjaśnienie dotyczące segmentów.

Ten operator jest podobny do znalezionego (tutaj) nieposortowanego operatora sumy segmentów. Zamiast obliczać sumę na segmentach, oblicza iloczyn wszystkich pozycji należących do segmentu, tak że:

\(output_i = {j...} data[j...]\) gdzie iloczyn jest ponad krotkami j... takie, że segment_ids[j...] == i .

Na przykład:

c = tf.constant([[1,2,3,4], [5,6,7,8], [4,3,2,1]])
tf.unsorted_segment_prod(c, tf.constant([0, 1, 0]), num_segments=2)
# ==> [[ 4, 6, 6, 4],
#    [5, 6, 7, 8]]

Jeśli nie ma wpisu dla danego identyfikatora segmentu i , wyświetla 1.

Jeśli podany identyfikator segmentu i jest ujemny, to odpowiadająca mu wartość jest odrzucana i nie zostanie uwzględniona w wyniku.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • segment_ids: tensor, którego kształt jest prefiksem data.shape .

Zwroty:

 • Output : Ma taki sam kształt jak dane, z wyjątkiem pierwszych segment_ids.rank wymiarach, które zostały zastąpione jednym wymiarze, który ma rozmiar num_segments .

Konstruktorzy i niszczyciele

UnsortedSegmentProd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

UnsortedSegmentProd

 UnsortedSegmentProd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input data,
 ::tensorflow::Input segment_ids,
 ::tensorflow::Input num_segments
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const