Agenty TensorFlow

Nauka ze wzmocnieniem z TensorFlow

Agenty ułatwiają projektowanie, wdrażanie i testowanie nowych algorytmów RL, dostarczając dobrze przetestowane komponenty modułowe, które można modyfikować i rozszerzać. Umożliwia szybką iterację kodu, dobrą integrację testów i testy porównawcze.

Aby rozpocząć, zalecamy zapoznanie się z jednym z naszych samouczków .

Instalacja

TF-Agents publikuje nocne i stabilne wersje. Lista wydań znajduje się w sekcji Wydania . Poniższe polecenia dotyczą instalacji stabilnych i nocnych programów TF-Agents z pypi.org, a także z klonu GitHub.

Stabilny

Uruchom poniższe polecenia, aby zainstalować najnowszą stabilną wersję. Dokumentacja API dla tego wydania jest na tensorflow.org .

$ pip install --user tf-agents[reverb]

# Use this tag get the matching examples and colabs.
$ git clone https://github.com/tensorflow/agents.git
$ cd agents
$ git checkout v0.7.1

Jeśli chcesz zainstalować TF-Agents z wersjami Tensorflow lub Reverb, które są oznaczone jako niezgodne przez kontrolę zależności pip, użyj poniższego wzoru na własne ryzyko.

$ pip install --user tensorflow
$ pip install --user dm-reverb
$ pip install --user tf-agents

Jeśli chcesz używać TF-Agents z TensorFlow 1.15 lub 2.0, zainstaluj wersję 0.3.0:

# Newer versions of tensorflow-probability require newer versions of TensorFlow.
$ pip install tensorflow-probability==0.8.0
$ pip install tf-agents==0.3.0

Nocny

Kompilacje nocne zawierają nowsze funkcje, ale mogą być mniej stabilne niż wersje wersjonowane. Nocna kompilacja jest wypychana jako tf-agents-nightly . Sugerujemy zainstalowanie nocnych wersji TensorFlow ( tf-nightly ) i TensorFlow Probability ( tfp-nightly ), ponieważ są to wersje testowane przeciwko TF-Agents nightly.

Aby zainstalować wersję nightly build, uruchom następujące polecenie:

# `--force-reinstall helps guarantee the right versions.
$ pip install --user --force-reinstall tf-nightly
$ pip install --user --force-reinstall tfp-nightly
$ pip install --user --force-reinstall dm-reverb-nightly

# Installing with the `--upgrade` flag ensures you'll get the latest version.
$ pip install --user --upgrade tf-agents-nightly

Z GitHub

Po sklonowaniu repozytorium zależności można zainstalować, uruchamiając pip install -e .[tests] . TensorFlow należy zainstalować niezależnie: pip install --user tf-nightly .

Współtworzenie

Chętnie podejmiemy współpracę! Zobacz CONTRIBUTING.md aby CONTRIBUTING.md z przewodnikiem, jak pomóc. Ten projekt jest zgodny z kodeksem postępowania TensorFlow. Biorąc udział, musisz przestrzegać tego kodu.

Wydania

TF Agents ma stabilne i nocne wydania. Wydania nocne są często w porządku, ale mogą powodować problemy ze względu na ciągłe zmiany bibliotek nadrzędnych. Poniższa tabela zawiera listę wersji TensorFlow przetestowanych z każdą wersją TF Agents, aby pomóc użytkownikom, którzy mogą być zablokowani w określonej wersji TensorFlow.

Wydanie Oddział / Tag Wersja TensorFlow
Nocny mistrz tf-nightly
0.7.1 v0.7.1 2.4.0
0.6.0 v0.6.0 2.3.0
0.5.0 v0.5.0 2.2.0
0.4.0 v0.4.0 2.1.0
0.3.0 v0.3.0 1.15.0 i 2.0.0

Zasady

Ten projekt jest zgodny z zasadami sztucznej inteligencji Google . Uczestnicząc w tym projekcie, korzystając z niego lub przyczyniając się do niego, oczekuje się przestrzegania tych zasad.

Cytat

Jeśli używasz tego kodu, zacytuj go jako:

@misc{TFAgents,
 title = { {TF-Agents}: A library for Reinforcement Learning in TensorFlow},
 author = {Sergio Guadarrama and Anoop Korattikara and Oscar Ramirez and
   Pablo Castro and Ethan Holly and Sam Fishman and Ke Wang and
   Ekaterina Gonina and Neal Wu and Efi Kokiopoulou and Luciano Sbaiz and
   Jamie Smith and Gábor Bartók and Jesse Berent and Chris Harris and
   Vincent Vanhoucke and Eugene Brevdo},
 howpublished = {\url{https://github.com/tensorflow/agents} },
 url = "https://github.com/tensorflow/agents",
 year = 2018,
 note = "[Online; accessed 25-June-2019]"
}