SavedModelBundle.Loader

publiczna statyczna klasa końcowa SavedModelBundle.Loader

Opcje ładowania SavedModel.

Metody publiczne

Pakiet zapisanych modeli
obciążenie ()
Załaduj SavedModelBundle ze skonfigurowanymi opcjami.
SavedModelBundle.Loader
withConfigProto (bajt[] configProto)
Ustaw konfigurację obiektu Session utworzonego podczas ładowania modelu.
SavedModelBundle.Loader
withRunOptions (opcje bajtów [])
Ustawia opcje do użycia podczas wykonywania operacji inicjowania modelu.
SavedModelBundle.Loader
withTags (String... tagi)
Ustawia zestaw znaczników identyfikujących konkretny wykres w zapisanym modelu do załadowania.

Metody dziedziczone

Metody publiczne

ładowanie publicznego pakietu SavedModelBundle ()

Załaduj SavedModelBundle ze skonfigurowanymi opcjami.

public SavedModelBundle.Loader withConfigProto (bajt[] configProto)

Ustaw konfigurację obiektu Session utworzonego podczas ładowania modelu.

Parametry
konfiguracjaProto Serializowany bufor protokołu ConfigProto .

public SavedModelBundle.Loader withRunOptions (opcje bajtów [])

Ustawia opcje do użycia podczas wykonywania operacji inicjowania modelu.

Parametry
opcje Serializowany bufor protokołu RunOptions .

public SavedModelBundle.Loader withTags (String... tagi)

Ustawia zestaw znaczników identyfikujących konkretny wykres w zapisanym modelu do załadowania.

Parametry
tagi znaczniki identyfikujące konkretny MetaGraphDef do załadowania.