SavedModelBundle

klasa publiczna SavedModelBundle

SavedModelBundle reprezentuje model załadowany z magazynu.

Model składa się z opisu obliczeń ( Graph ), Session z tensorami (np. parametrami lub zmiennymi na wykresie) zainicjowanymi do wartości zapisanych w pamięci oraz opisu modelu (serializowana reprezentacja bufora protokołu MetaGraphDef ).

Klasy zagnieżdżone

klasa SavedModelBundle.Loader Opcje ładowania SavedModel.

Metody publiczne

próżnia
zamknąć ()
Zwalnia zasoby ( Graph i Session ) powiązane z zapisanym pakietem modelu.
Wykres
wykres ()
Zwraca wykres opisujący obliczenia wykonane przez model.
statyczny plik SavedModelBundle
załaduj (String eksportDir, String... tagi)
Załaduj zapisany model z katalogu eksportu.
statyczny SavedModelBundle.Loader
moduł ładujący (String eksportDir)
Załaduj zapisany model.
bajt[]
metaGraphDef ()
Zwraca serializowany bufor protokołu MetaGraphDef powiązany z zapisanym modelem.
Sesja
sesja ()
Zwraca Session , za pomocą której należy wykonać obliczenia przy użyciu modelu.

Metody dziedziczone

Metody publiczne

publiczna pustka zamknij ()

Zwalnia zasoby ( Graph i Session ) powiązane z zapisanym pakietem modelu.

publiczny wykres wykresu ()

Zwraca wykres opisujący obliczenia wykonane przez model.

publiczne statyczne ładowanie pakietu SavedModelBundle (tagi String eksportDir, String...)

Załaduj zapisany model z katalogu eksportu. Ładowany model należy utworzyć przy użyciu API Saved Model .

Ta metoda jest skrótem od:

SavedModelBundle.loader().withTags(tags).load();
 

Parametry
eksportDir ścieżka katalogu zawierającego zapisany model.
tagi znaczniki identyfikujące konkretny metagraphdef do załadowania.
Zwroty
  • pakiet zawierający wykres i powiązaną sesję.

public static SavedModelBundle.Loader moduł ładujący (String eksportDir)

Załaduj zapisany model.

Zwraca obiekt Loader , który może ustawić opcje konfiguracyjne przed faktycznym załadowaniem modelu,

Parametry
eksportDir ścieżka katalogu zawierającego zapisany model.

bajt publiczny[] metaGraphDef ()

Zwraca serializowany bufor protokołu MetaGraphDef powiązany z zapisanym modelem.

sesja publiczna sesja ()

Zwraca Session , za pomocą której należy wykonać obliczenia przy użyciu modelu.

Zwroty
  • zainicjowanej sesji