คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

TensorFlowException

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
ประชาชน TensorFlowException ชั้นสุดท้าย

ข้อยกเว้นที่ไม่ได้ตรวจสอบเกิดขึ้นเมื่อเรียกใช้ TensorFlow Graphs

วิธีการสืบทอด