هشدار: این API منسوخ شده و پس از ثبات جایگزینی در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TensorFlowException

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.
عمومی TensorFlowException کلاس نهایی

در هنگام اجرای نمودارهای TensorFlow، استثناء بدون علامت پرتاب می شود.

روش های ارثی