راهنمای توسعه دهنده

در داخل، TD-DF به جنگل های تصمیم گیری Yggdrasil (YDF) متکی است. بسته به تغییر، خواندن راهنمای کاربر و توسعه دهنده YDF ممکن است مفید باشد.

ساختار وابستگی کتابخانه در لایه ها سازماندهی شده است:

  1. کراس
  2. TensorFlow
  3. ابزار پایتون
  4. ایگدراسیل

منطق جدید باید در جاهایی که مرتبط است اجرا شود. هنگامی که چندین لایه احتمالاً مرتبط هستند، عمومی ترین لایه باید ترجیح داده شود.

ساختار دایرکتوری TF-DF و YDF شروع خوبی است.