คู่มือนักพัฒนา

ภายใน TD-DF อาศัย Yggdrasil Decision Forests (YDF) การอ่านคู่มือผู้ใช้และนักพัฒนาของ YDF อาจเป็นประโยชน์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างการพึ่งพาของห้องสมุดจัดเป็นชั้น ๆ :

  1. Keras
  2. TensorFlow
  3. ยูทิลิตี้หลาม
  4. อิกดราซิล

ตรรกะใหม่ควรถูกนำมาใช้ในกรณีที่เกี่ยวข้อง เมื่อหลายเลเยอร์มีความเกี่ยวข้อง ควรเลือกใช้เลเยอร์ทั่วไปมากที่สุด

โครงสร้างไดเร็กทอรีของ TF-DF และ YDF เป็นการเริ่มต้นที่ดี