מדריך למפתחים

מבחינה פנימית, TD-DF מסתמך על Yggdrasil Decision Forests (YDF). בהתאם לשינוי, קריאת מדריך המשתמשים והמפתחים של YDF עשויה להיות מועילה.

מבנה התלות של הספרייה מאורגן בשכבות:

  1. קראס
  2. TensorFlow
  3. כלי השירות של Python
  4. יגדרסיל

יש ליישם היגיון חדש במידת הצורך. כאשר מספר שכבות עשויות להיות רלוונטיות, יש להעדיף את השכבה הגנרית ביותר.

מבנה הספריות של TF-DF ו- YDF הוא התחלה טובה.