מדריכים של TensorFlow Decision Forests

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

המחברות הבאות זמינות:

Colab למתחילים : למד על הבסיס על הכשרת מודלים, הערכה וייצוא.

Colab ביניים : כיצד לצרוך טקסט ולשלב יער החלטות עם רשתות עצביות.

Colab מתקדם : כיצד לבדוק וליצור מבני מודל ישירות.

הרכב המודל Colab : כיצד לחבר יחד יערות החלטה ורשתות עצביות.

קרבות ואבות טיפוס עם יערות אקראיים : מדוד את המרחק בין דוגמאות טבלאות והשתמש בו כדי להבין מודל ותחזיותיו.

כוונון היפר-פרמטרים אוטומטי: בחר אוטומטית את הפרמטרים ההיפר-פרמטרים הטובים ביותר עבור דגם.